Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de oprichting van een mbo-studentenfonds. Uit dit fonds kunnen mbo-studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding van hun school krijgen als ze geen studiefinanciering meer ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een beperking hebben. Met deze wet wordt ook geregeld dat studenten in het mbo voortaan officieel ‘studenten’ heten, in plaats van ‘deelnemers’.

Mbo-studentenfonds
Minister Van Engelshoven stort 10 miljoen euro in dit fonds. Het beschikbare geld wordt verdeeld onder alle mbo-instellingen. De instellingen zijn vrij om de precieze invulling van het fonds te bepalen, omdat zij de problematiek het beste kunnen inschatten. Behalve de ondersteuning van studenten die vertraging oplopen, regelt het fonds ondersteuning van de onderwijsbenodigdheden voor minderjarige, voltijds studenten uit minima gezinnen. Vanuit het fonds worden dan onderwijsbenodigdheden beschikbaar gesteld. Dat zijn spullen die studenten zelf moeten kopen, zoals laptops, boeken en werkkleding.

Zwangerschap
Door dit wetsvoorstel  worden onder andere de rechten van zwangere mbo-studenten beter geregeld. Zo kunnen zwangere studenten in de toekomst een vergoeding uit het mbo-studentenfonds krijgen. Ook wordt zwangerschap een officiële reden voor verzuim. Nu moeten zwangere studenten zich ziek melden. Tevens wordt expliciet geregeld dat mbo-scholen geen negatief bindend studieadvies mogen afgeven bij onvoldoende studieresultaten die zijn ontstaan door zwangerschap en bevalling.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Naar verwachting kan het wetsvoorstel in het najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Back to top button