Milieueffectrapport laat de milieueffecten van extra bijstook biomassa RWE-energiecentrale in de Eemshaven beter zien

Eemshaven – Het aangepaste milieueffectrapport voor de RWE-energiecentrale in de Eemshaven geeft nu beter weer wat effecten zijn van de bijstook van biomassa. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De luchtverontreiniging van de centrale vraagt nog wel aandacht. De provincie Groningen vroeg de Commissie het rapport te toetsen.

De RWE-Eemshavencentrale is een kolencentrale waar nu 15 procent biomassa verstookt mag worden. RWE wil het aandeel van biomassa in de brandstoffen verhogen van 15 naar 30 procent. Ook wil zij twee nieuwe biomassastromen gebruiken voor energieproductie.

Het aangepaste rapport laat de milieueffecten van de extra bijstook nu beter zien. Zo is duidelijker welke biomassa het betreft en is voor verschillende brandstofpakketten berekent wat de luchtverontreiniging is. Dit is van belang omdat de milieueffecten, zoals het effect op de luchtkwaliteit, vooral afhangen van de precieze samenstelling van de biomassastromen.

Uit het rapport blijkt nu dat voor zware metalen de uitstoot mogelijk te hoog is, ook is nog onvoldoende duidelijk welke mogelijkheden er zijn om deze uitstoot van zware metalen terug te dringen. Daarnaast vermeldt het rapport de gemiddelde luchtverontreiniging per dag niet. Hierdoor kan niet gecontroleerd worden of deze aan de eisen voldoen. De Commissie adviseert eerst de informatie over luchtverontreiniging compleet te maken en daarna pas te besluiten over de extra bijstook van biomassa.

Back to top button