Meer dan 3000 bomen geplant in Loppersum

Loppersum – Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen planten momenteel zo’n 3300 bomen in Loppersum. Hier moest eerder een groot aantal bomen gekapt worden vanwege de essentaksterfte. De essen worden vervangen door verschillende soorten bomen, zoals de winterlinde, fladderiep, zwarte els, ruwe berk, tamme kas tanje, zoete kers, beuk en boswilg. In de bosranden worden soorten als de wilde lijsterbes, vuilboom, gewone vogelkers en wilde appel aangeplant.

De herplant wordt gefinancierd met steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Essentaksterfte
Sinds 2016 worden essen in ons land aangetast door essentaksterfte, een ernstige schimmelziekte aan essen. De ziekte is helaas niet te bestrijden en daarom moeten deze bomen gekapt worden. De bomen worden vervangen door andere soorten. Hiervoor planten Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer  alleen in dit plantseizoen al ruim 80.000 nieuwe bomen in de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Oldambt. 

Back to top button