‘Medicijntekort mede veroorzaakt door inkoopbeleid zorgverzekeraars’

Nederland – Regelmatig horen we verbijsterende voorbeelden van medicijnen die in het buitenland goed verkrijgbaar zijn maar in Nederland niet. Soms hebben deze medicijntekorten ernstige gezondheidsschade tot gevolg. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat 53 procent van de 11 miljoen medicijngebruikers weleens te maken heeft met medicijntekort. Bij één op de drie verergeren de klachten als gevolg van dit medicijntekort. Eén op de vijf medicijngebruikers moet zich ziek melden als een medicijn niet leverbaar is. 3 procent, ruim 330.000 mensen, heeft blijvende gezondheidsschade als gevolg van een medicijntekort.

Bij een medicijntekort in Nederland zijn de medicijnen vaak nog beschikbaar in het buitenland. Nederland betaalt gewoon niet genoeg voor de medicijnen om schaarse medicijnen voor Nederland beschikbaar te houden. Farmaceuten kiezen er dan voor om eerst te leveren aan de landen die meer betalen. Zorgverzekeraars hebben de zorgplicht om medicijnen voor de Nederlandse markt beschikbaar te houden. Uiteraard zijn zij ook verantwoordelijk voor het zo laag mogelijk houden van de zorgkosten, bijvoorbeeld door het preferentiebeleid dat de meeste zorgverzekeraars hanteren. Maar als dat betekent dat medicijnen niet beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt schiet dat beleid zijn doel voorbij en maakt het slachtoffers onder een grote en kwetsbare groep in onze samenleving.

De Tweede Kamer vergadert vandaag over het hulpmiddelen- en geneesmiddelenbeleid. De Patiëntenfederatie roept de kamer op om de zorgbehoefte van medicijngebruikers weer leidend te maken. Oplossingen zijn het aanhouden van een ijzeren voorraad, zodat er meer tijd is om een oplossing te vinden voor medicijntekorten, en het verplaatsen van medicijnproductie vanuit India en China naar Europa.

Sinds februari is er een landelijk tekort aan kindermedicijnen, waaronder antibiotica. Een tijdje geleden haalde bijvoorbeeld baby Edwin het nieuws. Edwin had het medicijn Sabril nodig, hij was ernstig ziek. Dat medicijn was in Nederland niet meer leverbaar. Tot verbijstering van de ouders vond de apotheek dat ze zelf maar moesten kijken waar ze dat levensreddende medicijn vandaan haalden. Niemand kon hen helpen totdat Edwins moeder belde met een apotheek in Basel. Deze apotheek had meer dan genoeg Sabril voor Edwin en verstuurde het direct met een koerier naar Edwin toe. Het is stuitend dat zorgverzekeraars en apotheken zo met hun zorgplicht omgaan. De ijzeren voorraad en het verplaatsen van productie naar Europa zal helaas wel even duren. Laat zorgverzekeraars en apotheken tot die tijd een gezamenlijke hulpdienst inrichten die patiënten en artsen actief helpt zoeken naar medicijnvoorraden in het buitenland.

Bron
overstappen.nl
Back to top button