Makkelijk een studie vinden anno 2022

Nederland – Het nieuwe studiejaar staat voor de deur; de traditionele introductieweken zijn reeds begonnen in de meeste studentensteden. Zo ook in Groningen, waar studenten aan de universiteit en hogescholen gedurende deze introductieweek kennis met elkaar en met de stad maken. Voor wie nog geen studie gevonden heeft, is het zaak om op zeer korte termijn tot een keuze te komen. Een alternatief is het volgen van een opleiding bij NCOI in deeltijd, of wachten tot februari. Die maand start een tweede batch studenten aan hun opleiding. Houd er rekening mee, dat niet standaard iedere opleiding de mogelijkheid biedt om op twee momenten in het jaar te starten met bijvoorbeeld een bachelor.

Verschillende soorten studies populair
Afgelopen studiejaar zag onder meer de faculteit Wijsbegeerte het aantal studenten fors toenemen: een stijging van maar liefst negen procent. Onder meer de opleiding Filosofie valt onder deze faculteit. Naast de studie Filosofie worden er verschillende masteropleidingen aangeboden. Bekijk deze opleiding eens, om te zien of dit bij je past. Er zijn naast de RUG verschillende andere opleidingsinstituten in Nederland die een vergelijkbare opleiding aanbieden. Ook bij het University College in Groningen nam het aantal studenten flink toe (7.2%). Dit viel mede te verklaren door het toegenomen aantal internationale studenten in Groningen, iets wat voortkwam uit de versoepelde regelgeving in veel landen. Een jaar eerder was het door de pandemie lastiger om als internationale student naar Nederland te komen. 

Opleiding volgen naast je huidige baan
Niet iedereen komt van de middelbare school, wanneer zij zich aanmelden voor een opleiding bij de universiteit of hogeschool. Ook zijn er veel mensen die naast hun bestaande baan besluiten een opleiding te volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun kennisniveau over specifieke onderwerpen willen uitdiepen, of die kiezen voor een omscholingstraject om te kunnen solliciteren op een hele andere functie. Onder meer NCOI is een partij die opleidingen aanbiedt, welke naast een baan gevolgd kunnen worden. Bij dit opleidingsinstituut heb je de mogelijkheid een groot deel van de opleiding in je eigen tijd te volgen. 

Makkelijker geworden om opleidingen te financieren 
Het is de afgelopen jaren makkelijker geworden om een aanvullende opleiding bij een partij als NCOI te financieren. Reden hiervoor is de introductie van het STAP-budget, wat in de basis door iedere Nederlander kan worden aangevraagd voor het volgen van een vervolgopleiding. Heb jij al eens gekeken naar de opleidingen die je kunt volgen met dit STAP-budget? 

Back to top button