fbpx
zondag 05 december 2021
11.3 C
Delfzijl

LTO Noord: Keuze Eemshaven-West voor aanleg windmolenpark Noordzee teleurstellend

Eemshaven – Voor LTO Noord is de keuze van het ministerie van EZK om Eemshaven-West als voorkeurstracé aan te wijzen bij de aanlanding van het windmolenpark op de Noordzee teleurstellend, maar aanvaardbaar. Landbouw had voorkeur voor een traject via Eemshaven-Oost, gelukkig wordt landbouw nu wel gezien als belangrijke stakeholder bij de realisatie van het traject.

Met het doorsnijden van maar liefst 28 km hoogwaardige landbouwgrond heeft het tracé via Eemshaven-West grote gevolgen voor de agrarische bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. Lammert Westerhuis, regiobestuurder LTO Noord: “Voor de agrariërs is onduidelijk wat de impact is van de aanleg van de bekabeling door hun land. Belangrijk is dat we betrokken worden bij de aanleg van het tracé waardoor er vertrouwen en draagvlak ontstaat onder de boeren en tuinders. Wij werken tenslotte aan de toekomst en het verdienmodel van ons bedrijf.”

Verziltingsrisico wordt gekwantificeerd
LTO Noord vindt het onbegrijpelijk dat bij een project met een grote impact op landbouw en een begroting van 875 miljoen de agrarische belangen niet vooraf goed in kaart zijn gebracht. Westerhuis: “Eemshaven-West gaat door 28 km aan verziltingsgevoelig gebied. Het verziltingsrisico van de grond en het effect van de aanlegmethode is niet gekwantificeerd waardoor er geen goede risicoanalyse gemaakt is. Wij hebben als landbouw steeds  aangedrongen op een goede risicoanalyse. Gelukkig wordt verzilting nu wel benoemd als kritisch punt in het traject en hebben we er gezien de recente signalen vertrouwen in dat er een gedegen onderzoek naar de risico’s van verzilting gaat plaatsvinden, waarbij LTO Noord een positie heeft bij de totstandkoming van het plan van aanpak.”

Vertrouwen van grondeigenaren terugwinnen
LTO Noord is van mening dat de landbouw weinig betrokken is bij het voortraject om tot een belangenafweging van een tracékeuze te komen. Westerhuis: “Het is nodig en een uitdaging voor de initiatiefnemers om beter rekening te houden met de belangen van landbouw zodat de toekomstwaarde van de grond geborgd wordt en het vertrouwen van de grondeigenaren wordt hersteld voor de realisatie van het traject via Eemshaven-West. Gelukkig ziet de overheid nu in dat de landbouw een belangrijke speler is in het proces en worden we nu als belangrijke stakeholder betrokken bij de realisatie.”

Extra toekomstige kabels in één keer aanleggen eens
De ontwikkeling van nieuwe windparken met een corridor blijkt een belangrijk criterium voor de regiopartijen te zijn om te kiezen voor de Westelijke route. Om de toekomstwaarde van de gronden te garanderen verzoekt LTO Noord om extra toekomstige kabels in het landbouwgebied in één keer aan te leggen om periodieke verstoring bij de aanleg van toekomstige windparken te voorkomen.

Volg ons op

11,203FansLike
1,656VolgersVolg
5,326VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer