Lezingen natuurinventarisaties boerenerven

Leens – Het afgelopen jaren zijn meerdere boerenerven in Noord Groningen onderzocht op wilde planten en erfvogels. Dit heeft veel interessante resultaten opgeleverd. Op donderdag 10 november organiseert Wierde & Dijk een avond met twee lezingen over de erfinventarisaties. Leo Stockmann geeft een presentatie over de flora en vegetatie op boerenerven. Albert-Erik de Winter vertelt over erfvogels die op deze erven en in de omliggende landbouwpercelen vertoeven.

De avond duurt van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur en vindt plaats op Museumboerderij Welgelegen aan de Dijkstilsterweg 4 in Leens. Genoemde inventarisaties zijn onderdeel van het ervenproject Mooi Heem. Mocht u van plan zijn te komen dan graag aanmelden via info@wierde-en-dijk.nl.  

Back to top button