Landschapsbeheer Groningen helpt in Eemsdelta bij groen vrijwilligerswerk

Eemsdelta – Onder de naam Streekbeheer Eemsdelta gaat Landschapsbeheer Groningen het groene vrijwilligerswerk in de voormalige gemeente Loppersum structureel ondersteunen.

Die ondersteuning is heel breed. Van het op weg helpen bij werkzaamheden, het uitlenen van gereedschap, het geven van (veiligheids)instructies, advies over initiatieven, werving van vrijwilligers tot het bij elkaar brengen of oprichten en opleiden van nieuwe vrijwilligersgroepen. Zo worden veel praktische ondersteuningsvragen die bij de gemeente binnenkomen vlot en laagdrempelig opgepakt. Deze structurele aanpak is relatief nieuw binnen de provincie Groningen en biedt veel potentie voor de opgaven binnen het terugkerende beheer van het landschap.

Al het groene vrijwilligerswerk in kaart brengen
“Om een totaalbeeld te krijgen van wat er speelt, brengen we alle groene vrijwilligersgroepen en groene bewonersinitiatieven uit dit deel van de gemeente Eemsdelta in kaart.” vertelt Jelinda van den Hoven, projectmedewerker bij Landschapsbeheer Groningen. “We komen graag in contact met vrijwilligers. Zo weten we wat er allemaal leeft aan groen vrijwilligerswerk en waar ondersteuning gewenst is.”

Groene vrijwilligers
Wie vrijwilliger is of interesse heeft in groen vrijwilligerswerk in de omgeving van Loppersum kan contact opnemen met Jelinda van den Hoven via 06 15 67 44 76 of j.van.den.hoven@landschapsbeheergroningen.nl. Dat geldt ook voor buurten met een groen bewonersinitiatief of een pril idee ter versterking van de eigen groene leefomgeving.

Back to top button