Kleitransporten naar Brede Groene Dijk succesvol verlopen

Woldendorp – Sinds 16 mei 2022 heeft Stichting EcoShape klei van de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl met vrachtwagens vervoerd naar de Brede Groene Dijk ter hoogte van de Carel Coenraadpolder. Mede door het goede weer, zijn de transporten succesvol gelopen en naar verwachting wordt 15 juli de laatste vracht verreden. Dat is een week eerder dan gepland. Echter een deel van de Carel Coenraadpolder blijft voorlopig afgesloten voor niet bestemmingsverkeer.

Aanvoer van klei
Vanaf 16 mei bracht EcoShape de klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. Er reden ongeveer 70 vrachtwagens per dag naar de dijk en evenveel weer terug. Om Woldendorp te ontlasten, is speciaal een tijdelijke omleidingsroute aan de zuidkant van het dorp aangelegd. Langs de smalle polderwegen zijn in de berm speciale uitwijkplekken aangelegd. De Carel Coenraadpolder en de Johannes Kerkhovenpolder waren in verband met het transport en de smalle wegen, alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Hoe nu verder?
De eerstkomende weken wordt de omleidingsroute opgeruimd. Deze bestaat uit stalen rijplaten op een laag zand. Daarvoor zijn nog een aantal transportbewegingen nodig. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de Brede Groene Dijk. Ook hiervoor is incidenteel nog enig transport in de Carel Coenraadpolder nodig.

De weg in een deel van de Carel Coenraadpolder is mede als gevolg van de transporten in slechte staat. Deze zal worden hersteld, waarvoor de komende maanden in overleg tussen EcoShape en de gemeenten Oldambt en Eemsdelta een plan zal worden gemaakt. In de tussentijd wordt de weg door EcoShape met behulp van asfaltgranulaat berijdbaar gehouden voor de bewoners en de gebruikers van de agrarische percelen. De polder blijft voorlopig echter alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De geplaatste verkeersborden blijven daarom naar verwachting tot dit najaar staan.

Proefproject
De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. Als proef   wordt de dijk vanaf half mei over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel informatie over de sterkte van deze klei verzameld. EcoShape gaat het proefproject 3 jaar lang monitoren. Als de proef een succes blijkt, dan versterkt het waterschap ook de rest van de dijk op deze manier. Het plan is om daarvoor kleirijperijen langs de zeedijk aan te leggen. De klei is dan al op de locatie waardoor transport niet nodig is.

Meer informatie en vragen
Op de locatie van de Brede Groene Dijk staat een informatiepunt. Op de website www.hunzeenaas.nl/brede-groene-dijk staat meer informatie over dit project.

Samenwerking
EcoShape voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa’s. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waddenfonds zijn de financiers. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050 waar ook de gemeenten Eemsdelta en Oldambt bij betrokken zijn en dat onder leiding staat van de provincie Groningen.

Back to top button