Keuningweekend een uniek cultuurhistorisch weekend in Spijk

Spijk – In Spijk wordt op 16 en 17 september het Keuningweekend georganiseerd. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat het geruchtmakende verhalenboek Kinderen in verstand en in boosheid van Pieter Keuning is uitgegeven.

De activiteitencommissie heeft op zaterdag 16 september vanaf 10.00 uur een boeiend programma samengesteld over het werken en leven van de familie Keuning, die ruim 100 jaar geleden in Spijk woonde. Het programma omvat een tentoonstelling met zeer waardevolle stukken over de familie Keuning. Verder zijn er doorlopend lezingen. Ook is een looproute uitgezet door het dorp langs kerk, molen, begraafplaats, huis fam. Keuning en woningen waar mensen hebben gewoond die een rol in het boek Kinderen in verstand en in boosheid hebben gespeeld. De looproute is te volgen aan de hand van een informatieboekje (te verkrijgen in het MFC) of te downloaden op de website. Zondag 17 september is om 09.30 uur is in de Andreaskerk te Spijk een kerkdienst gewijd aan het leven en werken van de familie Keuning onder leiding van ds. J.C. Schimmel. Na afloop is er koffiedrinken in het MFC en kan de tentoonstelling worden bezichtigd.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op  http://www.spijk.net/keuningweekend/ of gaan  naar Facebook, https://www.facebook.com/Keuningweekend/

Organisatie

De stichting Dorpsbelangen, de stichting MFC (mutifunctioneel centrum) en de kerkelijke gemeente, allen te Spijk zijn nauw betrokken bij het evenement. Dit mag voor het dorp Spijk een unieke samenwerking worden genoemd en realiseert een sterke verbinding tussen de diverse dorpsgemeenschappen.

Het Keuningweekend wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, ondersteuning door lokale bedrijven, de dorpswebsite Spijk.net en bijdragen van Loket Leefbaarheid, gemeente Delfzijl en het Dorpsbudget van Spijk.

Achtergrond

Van 1885 tot 1902 woonde de familie Keuning te Spijk. Vader Jan Keuning was hoofdonderwijzer aan de Gereformeerde School aan de Schoolstraat te Spijk. Hij stond bekend als een zeer sociaal mens en nam het op voor de arbeidersklasse. Dit werd hem niet in dank afgenomen door het schoolbestuur en leverde veel onrust op in het dorp. Uiteindelijk vertrok de familie Keuning dan ook uit Spijk.

Zijn zoon Pieter Keuning beschreef de sociale omstandigheden uit die tijd in het bekende boek Kinderen in verstand en in boosheid. Dit boek werd in 1917 voor het eerst uitgegeven. Het bestaat uit een aantal verhalen waarin de schrijver zich liet inspireren door gebeurtenissen en personen woonachtig in Spijk. Het betrof landbouwers, arbeiders, predikanten, maar ook de middenstand zoals de schoenmakers, smeden en veehandelaren werden beschreven.

De verhalen bleken deels waar gebeurd en deels gefantaseerd. Dit leidde tot grote frustratie en ergernis in het dorp. Een landbouwer heeft zelfs tegen forse betaling een hoofdstuk “uitgekocht”. Hij voelde zichzelf en zijn familie onheus bejegend. Aangezien de schrijver andere namen had gebruikt in het boek, haalde een voorgenomen gang naar de rechter niets uit. Mensen die op een positieve wijze werden beschreven in het dorp voelden zich trots. Mensen die er minder goed van af kwamen voelden zich bedrogen.

Nog vele jaren bleef dit een heikel punt in het dorp. Het bleef echter wel een veel gelezen boek. De 8e druk werd in 2007 uitgegeven. Een gedeeltelijk in het Gronings dialect geschreven boek met 8 drukken mag uniek worden genoemd.

Pieter Keuning werd ook bekend als de medestichter van de nog altijd bestaande uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn. Zijn broer Willem Keuning werd bekend als de dichter Willem de Mérode. Ook aan hem wordt op de Keuningdag aandacht besteed. De jongste broer Carel Keuning werd directeur van uitgeverij Zomer & Keuning te Wageningen.Back to top button