Kabinet richt zich op groot onderhoud wegen en vaarwegen: eerste stappen gezet voor verbreding N33 Appingedam-Eemshaven

Appingedam – De afgelopen weken hebben Minister Mark Harbers en Staatssecretaris Vivianne Heijnen intensieve gesprekken gevoerd met verschillende regio’s over investeringen in weg-, water- en OV-infrastructuur. De combinatie van stikstofproblemen, een tekort aan personeel, oplopende bouwkosten en beperkte financiële middelen maakt het op korte termijn niet haalbaar om alle nieuwe plannen voor infrastructuuraanleg uit te voeren. Desondanks zijn enkele projecten wel vooruitgang geboekt.

Een concreet voorbeeld hiervan is de aanvang van de initiële stappen voor de verbreding van de N33 tussen Appingedam en Eemshaven.

Het kabinet heeft besloten de komende jaren meer geld dan ooit te investeren in groot onderhoud aan wegen en vaarwegen. Door het tijdelijk pauzeren van 17 weg- en vaarwegprojecten kan het beschikbare budget deels worden toegewezen aan groot onderhoud en aanlegprojecten die wel uitvoerbaar zijn, maar te maken hebben met aanzienlijke prijsstijgingen. De gepauzeerde aanlegprojecten blijven cruciaal om Nederland in de toekomst toegankelijk te houden. Deze projecten worden hervat zodra er voldoende stikstofruimte, financiën en personeel beschikbaar zijn. In samenwerking met regionale overheden wordt in de komende periode gekeken naar manieren om Nederland de komende jaren optimaal bereikbaar te houden.

Minister Mark Harbers benadrukt het belang van goede bereikbaarheid in heel Nederland, maar erkent dat dit geen vanzelfsprekendheid is. De huidige belemmeringen, zoals stikstofproblematiek, stijgende bouwkosten en een tekort aan personeel, maken het noodzakelijk om op korte termijn te focussen op wat wel haalbaar is. Het kabinet richt zich nu op het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen om de bestaande infrastructuur in optimale staat te houden. Dit dient als een stevig fundament voor verdere ontwikkelingen zodra de omstandigheden gunstiger zijn.

Verbreding N33 en Oeververbinding Appingedam-Eemshaven
In april van dit jaar heeft het kabinet 480 miljoen euro gereserveerd voor hoogwaardige infrastructuur in Groningen als reactie op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in de regio. Van dit bedrag is 250 miljoen euro bestemd voor het verbreden van de N33 tussen Appingedam en Eemshaven, inclusief een oeververbinding. Dit project is gericht op het verbeteren van bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de N33, evenals het bevorderen van de toegankelijkheid van de haven en het goederenvervoer.

De eerste stap in dit proces is de uitvoering van een ‘MIRT-onderzoek’, waarin het Rijk en de regio de uitdagingen, mogelijke oplossingen, kosten en stikstofvraagstukken onderzoeken. De afronding van dit onderzoek wordt verwacht eind 2025. Daarnaast heeft het Rijk een extra bedrag van 145 miljoen euro toegewezen voor de verbreding van de N33 Midden, van Zuidbroek naar Appingedam. Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke herstart van dit project, waarover momenteel overleg plaatsvindt tussen het Rijk en de regio.

Back to top button