Jarige Stichting Oude Groninger Kerken blij verrast met meer donateurs en kerkbezoekers in 2019

Bierum – De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) sluit haar jubileumjaar (bijna) af met meer donateurs en bezoekers aan de kerken dan in de afgelopen jaren. Sinds 2011 waren er niet meer zoveel donateurs (6100) aan het einde van een jaar. Wim Pijbes, Groninger en oud-directeur van het Rijksmuseum, sprak tijdens het grote jubileumfeest op 13 mei van dit jaar al zijn verbazing uit over het grote aantal sympathisanten waarmee de Stichting Oude Groninger Kerken alle Nederlandse erfgoedorganisaties achter zich laat. Het werk van de stichting wordt binnen en buiten de provinciegrens gewaardeerd.

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het succes van de Actie Kerkbehoud 2019 speciaal voor de restauraties van de kerk van Spijk en het Schnitgerorgel van Harkstede. Het uitzonderlijke aantal donaties, (periodieke) schenkingen, legaten en nalatenschappen maken dat in dit jubileumjaar de grens van 2 miljoen euro ruim overschreden wordt. Een nieuw fonds op naam voor het behoud van de belangrijke historische kerkhoven van Groningen en Het Gouden Bomenfonds voor de herplant van bomen op de kerkhoven van de stichting kunnen in dit verband niet ongenoemd blijven.

Het aantal bezoekers aan de kerken steeg in 2019 naar een recordhoogte. De schatting is dat meer dan 65.000 belangstellenden de kerken bezochten naar aanleiding van de jubileumcampagne ’50 Kerken Open!’. Het Grootste Museum van Nederland, het Pronkjewailpad en de talloze activiteiten die door en met de honderden vrijwilligers van de Stichting en de dorpsgemeenschappen zijn georganiseerd, hebben aan dit prachtige resultaat bijgedragen. Het feit dat alle theatervoorstellingen in de kerken in het kader van ‘Veur Aaltied’ nagenoeg uitverkocht waren, bevestigt de toenemende belangstelling voor de activiteiten van de stichting en haar partnerorganisaties.

Belangrijke restauraties aan de kerken van Bierum, Termunten en Breede en de orgels van Garmerwolde en Oldenzijl zijn in het jubileumjaar uitgevoerd. In een aantal gevallen is het werk gecombineerd met schadeherstel in het kader van de mijnbouwschade. Ook het meerjarenonderhoud aan vijftien kerken en synagogen werd waar nodig samen met schadeherstel uitgevoerd. De meeste kerken zijn daarmee in goede staat van onderhoud gebracht of gehouden. Helaas kon de zeer noodzakelijke restauratie de kerk van Overschild nog niet starten. Er is nog geen overeenstemming met de betrokken instanties over de versterking en herbestemming van dit monument. De stichting hoopt dat het werk in 2020 wel kan worden uitgevoerd.

Door de overname van de monumentale kerken van Grijpskerk en Loppersum, het Aderhuis in Drieborg en de aankoop van de belangrijke pastorie van Ulrum is bezit van de stichting opnieuw gegroeid. De Stichting Oude Groninger Kerken beheert nu 93 kerken, 2 synagogen, 57 historische kerkhoven, 9 pastorieën en 9 vrijstaande torens.

Het jubileumjaar wordt op 31 december nog niet afgesloten. De oplevering van het grote jubileumproject ‘Feest! In Oost en West’ in de kerk en op het kerkterrein van Garmerwolde markeert op 28 februari deze afsluiting. Op die dag begint ook de ‘Schoolkerk’ in Garmerwolde. Zoals de stichting op 8 december 2018 haar gouden jubileum startte met de presentatie het aantrekkelijke kijkboek voor de jeugd ‘De kerk als tijdmachine’, zo sluit zij ook de viering van het 50 jarig bestaan af met een belangrijk en vernieuwend educatief project voor de jeugd. Daarmee geeft de Stichting Oude Groninger Kerken aan hoe belangrijk een actief educatief beleid is voor de toekomst van het religieus erfgoed van Groningen.

Back to top button