Inwoners gemeente Loppersum moeten carbidschieten op oudejaarsdag melden

Loppersum – Inwoners van de gemeente Loppersum die op oudejaarsdag met carbidschieten willen schieten dienen dit te melden bij de gemeente. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat richtlijnen omschreven voor het carbidschieten. Hierin staat o.a. dat de bussen in ieder geval 100 meter van een woning moeten staan, maar ook de tijden en de maximale inhoud van een bus.

In veel gevallen is het verplicht om een melding te doen. Het meldingsformulier staat op de website van de gemeente Loppersum. De melding moet vóór 20 december bij de gemeente binnen zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid,  via het volgende telefoonnummer: 0594-548200

Back to top button