Inwoners Farmsum moeten nog even wachten op nieuwe rotonde, het geld van de Rijksoverheid is nog niet binnen

Farmsum – Inwoners van Farmsum moeten nog even wachten op de rotonde die de verkeerslichten aan de Hogelandsterweg moet vervangen, het geld dat van de Rijksoverheid moet komen is nog niet binnen. Wethouder Hans Ronde (VVD) gaf gisteravond toelichting na vragen van raadslid Liesbeth Wassenaar (PvdA).

Volgens de wethouder gaat het om 185.000 euro dat van de Rijksoverheid moet komen. Dit bedrag is meegenomen in de financiële berekening voor de aanleg en daarom moet hierop gewacht worden. Naar verwachting zal het bedrag begin volgend jaar op de rekening van de gemeente moeten staan, mocht dit niet zo zijn komt de wethouder terug bij de raad om het opnieuw te bespreken.

Benodigde budget veel hoger
Voor de vervanging van deze kruising is eind 2019 een investeringskrediet aangevraagd bij het college en de raad van € 77.500,- Dit investeringskrediet is toegekend echter, het benodigde budget bleek veel hoger dan het aangevraagde en beschikbaar gestelde krediet. De totale investeringskosten worden geraamd op € 260.000. Voor het beheer en onderhoud is een bedrag geraamd van € 20.000 voor de komende 10 jaar.

Volledige raad stemde in met rotonde
De volledige gemeenteraad van Delfzijl stemde afgelopen december in met het voorstel van het college om de verkeerslichten (vri) in Farmsum te vervangen voor een rotonde. Deze vri is in juni 1992 geplaatst. Aanleiding voor de plaatsing van de vri was een dodelijk ongeval dat heeft plaatsgevonden.

Vijf van de negen verkeersveiligheidsrisico’s van toepassing zijn op deze kruising
Uit een Risicoanalyse Verkeersveiligheid, die in opdracht van de provincie opgesteld is, bleek dat vijf van de negen verkeersveiligheidsrisico’s van toepassing zijn op deze kruising. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende scenario’s onderzocht om aan de Hogelandsterweg-Proosdij een duurzaam en verkeersveilig kruispunt te realiseren. Op basis van de uitkomsten bleek dit een rotonde te zijn.

Back to top button