Inloopbijeenkomst op 21 september over werkzaamheden bij Dubbele Dijk

Bierum – Volgend jaar plaatst de provincie een getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum. Hierdoor kan gecontroleerd zout water naar binnen stromen in het gebied tussen de eerste en tweede dijk. Deze getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur en zilte landbouw tussen de twee dijken mogelijk. Op 21 september is een inloopbijeenkomst over de aanleg van de getijdenduiker. Ook de vervanging van het fietspad naar de dijk staat op het programma. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur in dorpshuis Baaiermerstee, Hereweg 16A in Bierum.

De provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest organiseren de bijeenkomst. Aanmelden is niet nodig. Als de RIVM-richtlijnen hierom vragen, wordt het programma aangepast.

Aanleg getijdenduiker
In 2022 plaatst de provincie een getijdenduiker in de zeedijk. Door deze koker stroomt twee keer per dag zout water het gebied in bij hoogwater. Tussen de dijken kan dan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Het voorlopig ontwerp van de getijdenduiker is inmiddels klaar. In het najaar vindt de aanbesteding voor de aanleg plaats. Op de inloopbijeenkomst hoort u meer over het ontwerp van de duiker en de planning van de aanleg.

Bij de Dubbele Dijk is ook ruimte voor experimenten met zilte teelt en aquacultuur. Dit jaar zijn de eerste proeven gestart met de teelt van garnalen, aardappelen, bonen en granen.

Vervanging tijdelijk pad
Vanaf 13 september 2021 vervangt het waterschap Noorderzijlvest het tijdelijke pad tussen de onderhoudsweg en de openbare weg bij Hoogwatum voor een asfaltweg. Vooral fietsers en bezoekers van het strandje van Bierum maken gebruik van dit pad.

De start van het werk kan vanwege het weer mogelijk iets uitgesteld worden. De werkzaamheden duren 2 weken en zijn naar verwachting half oktober afgerond. De onderhoudsweg en het tijdelijke fietspad zijn tijdens de werkzaamheden afgezet. Omleidingsroutes voor fietsers worden met borden aangegeven.

Meer informatie
De Dubbele Dijk maakt deel uit van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl en het programma Eems-Dollard 2050. Meer informatie over deze innovatieve dijk leest u op de website van de provincie Groningen

Back to top button