Informatiebijeenkomst over zorgproef digitale stamtafel in Termunterzijl

Termunterzijl – Projectgroep vrijwilligers Naargs beter as thoes organiseert woensdag 24 april van 14.00 uur tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst in Café Restaurant Jachthaven in Termunterzijl over de Sociale Stamtafel.

Eind 2017 is vanuit Keuvelstee een bijeenkomst georganiseerd waarin inwoners van de dorpen Termunten/Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp geïnformeerd zijn over mogelijkheden en hulpmiddelen om langer veilig thuis te kunnen blijven wonen. Uit de toen gehouden enquête bleek er bereidheid van velen om mee te doen aan een proef om woon- en leefbaarheid met technologie thuis te verbeteren.

Vrijwilligers uit de dorpen Termunten/Termunterzijl, Woldendorp en Borgsweer zijn hiermee aan de gang gegaan en hebben samen met iZorgd de digitale sociale stamtafel beschikbaar gemaakt voor de dorpen om, daar waar het prettig en nodig is, elkaar te kunnen helpen.

De Sociale Stamtafel helpt om, in een vertrouwde omgeving, langer thuis te blijven wonen. De stamtafel is een prikbord voor hulpvragers en hulpaanbieders en zorgt voor verbetering van de onderlinge verbondenheid in dorp of wijk, samenwerking tussen dorpen en het versterken van de eigen (zorg)kring met professionele ondersteuning.

Back to top button