Informatiebijeenkomst beheerplan de Dollard

Termunten – Het Groninger Landschap nodigt omwonenden uit voor een informatiebijeenkomst op 11 juni over het nieuwe beheerplan van de Dollard. Tijdens deze bijeenkomst presenteert natuurbeheerder Silvan Puijman de plannen die Het Groninger Landschap heeft met dit unieke natuurgebied.

Het Dollardgebied heeft hoge natuurwaarden. Om deze te behouden, maar vooral te verbeteren werkt Het Groninger Landschap met een beheerplan dat daartoe moet bijdragen. De slechte ecologische toestand waar de Dollard in verkeert is al jaren een grote zorg. In het hele Dollardgebied is namelijk een overdaad aan slib aanwezig. Een van de gevolgen hiervan is dat zonlicht slecht in het water doordringt. Hierdoor is het steeds moeilijker voor planten om te groeien op de bodem. Dit heeft tot gevolg dat vissen weinig voedsel of paaigronden kunnen vinden. De Dollard is de kraamkamer van de Waddenzee. In het beheerplan beschrijven we maatregelen die mogelijk bijdragen aan vermindering van de hoeveelheid slib. Daarnaast worden leefomstandigheden voor bijzondere dieren en planten verbeterd en zijn er plannen om de kwaliteit van beleving door bezoekers te verbeteren.

Silvan Puijman vertelt  graag meer over het (toekomstig)beheer van dit gebied en hij is benieuwd naar uw mening.  Belangstellenden zijn van harte welkom op de informatieochtend. Deze vindt plaats in het bezoekerscentrum de Reidehoeve, Dallingeweersterweg 30, Termunten. Aansluitend is er een excursie naar de Dollarddijk via polder Breebaart.

U dient zich op te geven om de presentatie bij te kunnen wonen. Er is ruimte voor ongeveer 25 personen. De presentatie wordt deze ochtend twee keer gegeven. Geeft u aan of u deel wilt nemen om 9:00 uur dan wel om 11:00. De presentatie en excursie duren bij elkaar 2 uur

Aanmelden kan door een mail te sturen naar communicatie@groningerlandschap.nl graag onder vermelding van Infobijeenkomst Dollard en met hoeveel personen men komt.

Back to top button