Intrekking of weigering asielvergunning ook bij voorwaardelijke straf of taakstraf

Den Haag – Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) scherpt het beleid bij intrekking of weigering van een asielvergunning verder aan. Voortaan kan een asielvergunning niet alleen bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf maar ook bij een voorwaardelijke gevangenisstraf of taakstraf worden ingetrokken of geweigerd. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dijkhoff: “Als mensen ernstige misdrijven begaan die diep ingrijpen in het leven van slachtoffers kan dat niet zonder gevolgen voor de asielvergunning zijn”.

Op 1 februari 2016 werd het beleid met betrekking tot asielzoekers en statushouders die ernstige misdrijven begaan ook al aangescherpt. Een asielvergunning kan vanaf dat moment worden geweigerd of ingetrokken als iemand onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tenminste zes of tien maanden, afhankelijk van de mate van bescherming die zij krijgen. Voorheen kon dit alleen bij een gevangenisstraf van tenminste 18 of 24 maanden.

Nu gaan bij ernstige delicten die slachtoffers en de maatschappij sterk raken ook voorwaardelijke straffen meetellen. Het gaat om zedenmisdrijven, geweldsmisdrijven, drugsmisdrijven, mensenhandel en terroristische misdrijven. Ook taakstraffen gaan meetellen. Daarbij wordt uitgegaan van de gevangenisstraf die iemand zou krijgen als hij zijn taakstraf niet naar behoren zou uitvoeren. Daarbij staat een taakstraf van twee uur gelijk aan gevangenisstraf van een dag.

Back to top button