fbpx
7.4 C
Delfzijl
dinsdag 18 februari 2020
Home Economie Het college adviseert de minister niet in te stemmen met Winningsplan NAM

Het college adviseert de minister niet in te stemmen met Winningsplan NAM

Groningen – Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen adviseert de minister van Economische Zaken niet in te stemmen met het winningsplan Gaswinning Groningen Gasveld 2016 van de NAM. De reden daarvoor is dat er in het plan te weinig rekening is gehouden met de veiligheid, er teveel onzekerheden bestaan, er zaken ontbreken en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de grote negatieve maatschappelijke effecten van de gaswinning.

Het college vindt dat de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade het belangrijkste moet zijn. Economische aspecten en leveringszekerheid zijn daaraan ondergeschikt. Wie de veiligheid echt vooropstelt, streeft naar minimalisatie van de gasproductie, omdat onweersproken vaststaat dat alleen op die manier aardbevingen zo veel als mogelijk voorkomen kunnen worden met als doel de veiligheid te waarborgen en schade te beperken.

Het begrip schade is volgens het college veel meer dan het voorkomen van ernstige schade aan gebouwen. Het gaat ook om psychosociale schade van inwoners, economische – en reputatieschade. De constatering is dat de NAM in haar winningsplan nauwelijks oog heeft gehad voor de effecten op de veiligheidsbeleving, de schadebeperking en het welzijn van inwoners.

Samenvattend is de conclusie dat bij het opstellen van het winningsplan de veiligheid,  maatschappelijke impact en maatschappelijke acceptatie onvoldoende is beschouwd en meegewogen.

Het college van GS van de provincie Groningen stuurt het advies over het winningsplan naar Provinciale Staten die het in de commissie BFV van woensdag 25 mei gaat bespreken. Het advies dient voor 1 juni te worden opgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken.

Advertenties

Advertenties