Ijsbrekers houden vaarwegen begaanbaar voor beroepsvaart

Groningen – Ijsbrekers zijn druk om het Eemskanaal, de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, voor de beroepsvaart begaanbaar te houden. Vanmorgen was deze taak weggelegd voor de Gruno. Bij langdurige strenge vorst houdt Rijkswaterstaat ijsvorming op de hoofdvaarwegen nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, zetten ze ijsbrekers in om de vaargeulen zo goed mogelijk bevaarbaar te houden.

Scheepvaartverbod bij zware ijsvorming
Als er zoveel ijs op de vaarwegen ontstaat dat het niet langer verantwoord is om schepen zelfstandig te laten varen, stelt Rijkswaterstaat een vaarverbod in. Dit gebeurt meestal bij een ijsdikte van ongeveer 5 cm. Dan kunnen schepen uit koers raken of vastlopen in het ijs, wat kan leiden tot schade aan het schip. Het scheepvaartverbod is ook bedoeld om schade aan sluizen, bruggen, afmeervoorzieningen, damwanden, oevers en dijken te voorkomen.

Konvooivaart
Als het kan, biedt Rijkswaterstaat bij een scheepvaartverbod de scheepvaart de mogelijkheid mee te varen in een konvooi. De vaarweg wordt dan vrijgemaakt door 1 á 2 ijsbrekers aan het hoofd van het konvooi. Daarachter vaart een aantal schepen, gevolgd door een ijsbreker. Door ijsbrekers en konvooivaart in te zetten, voorkomen we zoveel mogelijk een stremming van de vaarroute.

Back to top button