Hospice De Schutse: een plek waar niemand in eenzaamheid hoeft te sterven

Appingedam – Zaterdag 30 april jl. – een maand geleden – vierde hospice De Schutse haar eerste lustrum. In aanwezigheid van vele vrijwilligers, betrokkenen, omwonenden en maatschappelijke partners, werd die middag stilgestaan bij vijf jaar hospice De Schutse. Er werd teruggeblikt op wat er is bereikt, maar vooral ook wáárom. Dat antwoord is helder; om een hospice te zijn waar elke dag met compassie wordt gewerkt door toegewijde vrijwilligers. Een hospice waar niemand alleen hoeft te sterven. Waar mensen in de allerlaatste fase van hun leven mogen zijn wie ze zijn.

Er werd echter ook vooruitgekeken. Want de samenleving verandert. Dubbele vergrijzing in deze regio betekent niet slechts dat mensen steeds ouder worden, maar dat er ook steeds meer ouderen bij komen. Bovendien vertrekken veel jonge mensen. En met de verandering en ontwikkeling rondom wonen, welzijn en zorg, zal de vraag naar hospicezorg in de komende jaren alleen maar toenemen. Met dat in het vizier wil De Schutse de voorliggende periode niet afwachten wat komt, maar juist gericht kijken op welke wijze kan worden ingespeeld op deze ontwikkelingen. Samen met partners in het veld en in de regio. Zodat er vanuit compassie gewerkt kan blijven worden aan waardige zorg en ondersteuning in de allerlaatste fase van iemands leven. Dat doet De Schutse in het hospice, maar ook in de thuissituatie.

Om op 30 april te markeren wat er is bereikt en het hospice symbolisch naar een nieuwe fase te loodsen, werd samen met oprichters Gert Knook en Kor van Dijk de nieuwe website van De Schutse gelanceerd (www.palliatievezorg-groningen.nl). Burgemeester Rika Pot werd gevraagd het lint daartoe door te knippen. Ook waren er die middag bijdragen van Marinus van den Berg (geestelijk verzorger) en Petra van Lunen (huisarts/kaderarts). Op deze manier kwamen zingevingsvraagstukken en de praktijk gepast samen.

Het bestuur van De Schutse kijkt terug op een mooi en waardig lustrum en hoopt ook in de toekomst op dezelfde warme betrokkenheid van vele vrijwilligers, betrokkenen en maatschappelijke partners.

Back to top button