Delfzijl – Hervormde vrouwengroep Delfzijl Noord bestond ,13 december 2017, 60 jaar. Dit werd dinsdag 09 januari gevierd in Kerkgebouw de Ark. Mevr. Borchers werd tijdens deze feestelijke dag in het zonnetje gezet, ze was 60 jaar lid en medeoprichter van de groep.

Advertenties