Handelsverenigingen zetten zich in voor Bruisende Centra in de gemeente Eemsdelta

Appingedam – Stichting Promotie Activiteiten Appingedam en Handelsvereniging Het Dok vernieuwen hun afspraken met de gemeente om zich te blijven inzetten voor bruisende centra in Eemsdelta.

Op  12 januari 2022 hebben de gemeente Eemsdelta, de Stichting Promotie Activiteiten Appingedam en handelsvereniging Het DOK hun convenanten vernieuwd. Wethouder Annalies Usmany zet zich in voor het versterken van de centra in Eemsdelta en nam de ondertekening voor haar rekening namens het college.

Met de ondertekening van de nieuwe convenanten zetten deze partijen de samenwerking voort op het gebied van marketing, promotie en centrumactiviteiten van de ondernemers in Delfzijl en Appingedam.

De ondernemers zetten zich in
In de convenanten leggen gemeente, Stichting Promotie Activiteiten Appingedam en Handelsvereniging Het DOK afspraken vast over de versterking van de centra Appingedam en Delfzijl wat betreft wonen, werken en winkelen, cultuur en toerisme.

Deze afspraken worden gefinancierd door de centrumondernemers die hiervoor jaarlijks reclamebelasting betalen aan de gemeente. Deze belasting wordt in de vorm van een subsidie weer aan Stichting Promotie Activiteiten Appingedam en Handelsvereniging Het DOK verstrekt. Zo wordt kan de komende jaren weer  gezorgd worden voor een bruisend Damster evenementenprogramma en een actief winkelcentrum Delfzijl.Back to top button