Grote investeringsplannen voor leefbaarheid in elf Groningse steden en dorpen waaronder Appingedam en Delfzijl

Regio – De provincie Groningen en de lokale gemeenten hebben gezamenlijk vastgesteld dat de leefbaarheid in elf plaatsen met een regionale centrumfunctie onder druk staat. Onder deze plaatsen vallen Appingedam en Delfzijl, naast Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten. Het doel is om de komende jaren aanzienlijke investeringen te doen om de levenskwaliteit in deze regiocentra te verbeteren, met als streven het versterken van zowel welvaart als welzijn.

Het adviesbureau KAW heeft de problemen in deze kernen geĆÆdentificeerd en kansen voor een betere toekomst in kaart gebracht. Vandaag is de rapportage gepubliceerd en is het vervolgtraject gestart, waarbij onder andere minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig was, samen met gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Provincie en gemeenten hebben deze elf Groningse kernen zorgvuldig geselecteerd vanwege hun cruciale functie voor de inwoners en omliggende dorpen op het gebied van bereikbaarheid, onderwijs, zorg, werk en wonen. De focus ligt op het aanpakken van uitdagingen met betrekking tot de kwaliteit van woningen en gebouwen, de openbare ruimte, entrees, centrumgebieden en bedrijventerreinen. Investeringen in groen, water, en aanpassingen aan de huidige wensen van winkels en voorzieningen zijn van essentieel belang voor het versterken van de brede welvaart in Groningen. Tevens worden investeringen gedaan voor sociale samenhang, levenskwaliteit en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Provincie en gemeenten hebben gezamenlijk het Masterplan regiocentra’ opgesteld, waarin zij zich de komende tien tot vijftien jaar inzetten voor het verbeteren van de brede welvaart’ in deze steden en dorpen. Het adviesbureau KAW heeft criteria als onderwijs, zorg, cultuur, winkels, horeca, kwaliteit van woningen, een veilige en groene leefomgeving en goede bereikbaarheid geĆ«valueerd. Op basis hiervan zullen de betrokken gemeenten het komende jaar aan de slag gaan met de verdere uitwerking en de vertaling naar concrete plannen, waarbij ook de inwoners worden betrokken.

Back to top button