Groningse overheden geven reactie op rapport parlementaire enquête aardgaswinning:‘Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan’

Delfzijl – De gemeenteraden, Provinciale Staten en colleges van de aardbevingsregio in de provincie Groningen hebben vandaag in de Theater de Molenberg gezamenlijk een verklaring gegeven op de parlementaire enquête aardgaswinning “Groningers boven gas”. De uitkomsten van deze enquête zijn op vrijdag 24 februari gepresenteerd.

Voor de raden, Staten en colleges staan het belang van de inwoners en met name het perspectief voor de jonge generatie Groningers voorop. Zij zijn gebaat bij een stevige versnelling in het schadeherstel en de versterking op basis van rechtvaardige procedures.

In bijzijn van elf Kamerleden werd de verklaring opgelezen, na afloop kregen ze elk een ingelijst exemplaar om mee te nemen naar Den Haag.

Hier onder de verklaring:
Wij voelen ons eindelijk gehoord en gezien door de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie: “Groningers boven gas”. De wanhoop, machteloosheid, de scheuren in ziel, huizen en monumenten, het wantrouwen, langslepende procedures, de angst en zorgen van kinderen; een ongekende tragedie nu vastgelegd, zwart op wit.

Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan.

Wij roepen de Tweede Kamer op om deze conclusies over te nemen, en daarmee de lang geleden begonnen en jarenlang opgebouwde ontstane ereschuld aan alle Groningers en generaties die na ons komen te erkennen en in te lossen.

Wij verwachten dat het kabinet minimaal alle aanbevelingen onmiddellijk en volledig opvolgt en uiterlijk in september 2023 een plan van aanpak presenteert om de daad bij het woord te voegen. Koste wat het kost.

Daar hoort bij dat prioriteit wordt gegeven aan het direct opheffen van het leed en de frustraties van gedupeerden van de gaswinningsproblematiek.

  • stop het wantrouwen
  • stop de juridische en administratieve strijd tegen onze inwoners
  • bied snel duidelijkheid over de versterking
  • bied gelijkheid in de behandeling van onze inwoners
  • ontzorg gedupeerden financieel en mentaal

Om vervolgens de structurele achterstelling van ons gewest, de structurele ontkenning van de diepe sporen van de gaswinning in de Groningse samenleving en het Groninger landschap, om te zetten in een structurele decennialange investering van miljarden.

  • compenseer alle leed dat onze inwoners is aangedaan
  • investeer in onze gemeenschappen, wijken en dorpen
  • investeer voor generaties in veilig wonen en in brede welvaart
  • geef regie en vertrouwen aan onze inwoners
  • luister en werk samen met de inwoners van Groningen, ondernemers en maatschappelijke partijen, gemeenten en provincie.

Groningen: van win(st)gewest naar Pronkjewail!Back to top button