Groninger Cultureel Erfgoed: Hoop of sloop?

Noord-Groningen – De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) ziet in het afgelopen vrijdag, door de Nationaal Coördinator Groningen, gepresenteerde Erfgoedprogramma 2017-2012 een goede start. Er wordt aangegeven wat de overheid (in de persoon van het NCG) van plan is met door mijnbouwschade bedreigd Culturele Erfgoed in onze provincie.

Een herkenbare rode lijn geeft aan om vooral ook met verantwoordelijke & betrokken partijen in gesprek te gaan om de toekomst van monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden veilig te stellen, te behouden voor de toekomst maar vooral ook deze nu spoedig en goed in beeld te krijgen.

De VGME ervaart het bemoedigend dat zij door de NCG als een gesprekspartner namens haar leden gezien wordt. En dat er ruimte is om het VGME te betrekken bij de uitvoering van het programma. De Vereniging zal het programma kritisch benaderen en zo veel mogelijk opkomen voor het belang van de eigenaren van het Culturele Erfgoed; monumenten, beeldbepalende én karakteristieke panden. Het gaat tenslotte om zijn of haar eigendom, zijn of haar veiligheid en zijn of haar welzijn.

Zorgen heeft de VGME zeker nog wel met betrekking tot de genoemde criteria die gehanteerd zouden moeten worden in het licht van: schadeherstel & versterking versus sloop & vervangende nieuwbouw.

Daarnaast benadrukt de VGME dat oplossingen gekozen zouden moeten worden die aansluiten bij de huidige gebruikelijke aanpak van restauratie van monumenten waarbij de eigenaar (verantwoordelijk voor zijn eigen gebouw!) een regie rol mag en moet blijven spelen. En ondersteunende deskundigen niet enkel vanuit financieel-technische oplossingen denken maar ook vanuit cultureel/historische waarden en architectonisch verantwoorde monumentale oplossingen

Sloop in beeld

Het initiatief van het Dagblad van het Noorden ‘Het verdwenen Groningen’ met een publiekelijk toegankelijk databestand van huizen die als gevolg van de gaswinning zijn gesloopt, wordt omarmt door de VGME. Als belangenvereniging willen zij graag een reëel beeld hebben van de teloorgang van het Culturele Erfgoed. Een overzicht van de feitelijke adressen, maar ook de verhalen die hierbij horen, zullen goed illustreren wat feitelijk plaatsvindt. Verdwenen erfgoed komt nooit meer terug en veroorzaakt een uitholling van het karakteristieke Groninger land.

Het initiatief past in één van de kernwaarden van onze Vereniging: openheid van informatie en transparantie bij het oplossen van de problematiek van de mijnbouwschade. Deze openheid is er nog lang niet en VGME zal zich daar blijvend sterk voor maken.

Back to top button