Groen licht voor aanleg COBRA kabel tussen Denemarken en de Eemshaven

Eemshaven –Alle Nederlandse vergunningen die nodig zijn voor de aanleg van de COBRA kabel tussen Nederland en Denemarken zijn onherroepelijk verklaard. Dat betekent dat TenneT en haar Deense tegenhanger Energinet.dk kunnen starten met de aanleg van de onderzeese gelijkstroomverbinding die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt.

COBRA
De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te sluiten op de bestaande netten.

Geen beroep tegen vergunningen
Voor de aanleg van COBRA zijn diverse vergunningen nodig in zowel Nederland als Denemarken, maar ook in Duitsland omdat de verbinding deels over Duitse zeebodem zal worden aangelegd. De kabel doorkruist natuurbeschermingsgebieden zoals de Waddenzee en riff gebieden, doorkruist mijngebieden en is gepland in de nabijheid van andere kabels en offshore windmolenparken. Bijzonder is dat er tegen de verleende Nederlandse vergunningen voor de aanleg van COBRA geen enkel beroep is aangetekend. Een gang naar de Raad van State is voor dit project dus niet nodig en TenneT en Energinet.dk kunnen zich nu vol richten op de voorbereidingen voor de aanleg.

Groene energie
De aanleg van de COBRAcable levert voor beide landen voordelen op. Er wordt meer duurzame energie geïmporteerd, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.

Overige onderzeese elektriciteitskabels
De COBRA-kabel is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRA-kabel is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal in 2020 gereed zijn.

Energinet.dk beschikt al over onderzeese kabels naar Noorwegen, Zweden en Duitsland. Een nieuwe kabel tussen Denemarken en Duitsland (die zal dienen als netaansluiting voor het Krigers Flag-windpark) wordt volgens planning in 2020 in gebruik genomen. Energinet.dk en de Britse netbeheerder National Grid onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een kabel tussen Denemarken en Groot-Brittannië.

Planning
TenneT en Energinet.dk zullen einde van de zomer starten met voorbereidende werkzaamheden. In het najaar wordt er gestart met de aanleg van de COBRA kabel. De verbinding zal in 2019 in bedrijf worden genomen.

Back to top button