Goede probleemanalyse essentieel voor Kustontwikkeling Eemszijlen

Termunterzijl – Breng eerst in beeld wat het probleem precies is voor het project Kustontwikkeling Eemszijlen. Dan worden de doelen duidelijk en komen mogelijke oplossingen in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De provincie Groningen heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering in De Groote Polder, werken de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap samen in het project Kustontwikkeling Eemszijlen. In de verkenningsfase onderzoeken ze de mogelijkheid om slibrijk zout water binnen te laten in de Groote Polder en het slib te laten bezinken. Ook onderzoeken ze de ombouw van de spuisluis in Delfzijl tot een recreatiesluis. Voordat hierover een voorkeursbeslissing wordt genomen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De partijen willen verschillende opgaven aanpakken, zoals leefbaarheid, slibhuishouding en zoetwaterbeschikbaarheid. Maar nog niet helemaal duidelijk is waar nu precies oplossingen voor worden gezocht, vindt de Commissie. En wat zijn de doelstellingen? Een goede probleemanalyse kan dit ophelderen en een stevige basis vormen voor het hele milieueffectrapport.

In een voorkeursbeslissing zullen een of meer oplossingen staan. Het milieueffectrapport moet hiervoor de informatie leveren, zegt de Commissie. Ze benadrukt dat onderscheidende oplossingen belangrijk zijn. Kijk in ieder geval naar de maximale inzet op de ecologische waterkwaliteit en natuurversterking. Ook is het advies om omwonenden van de Groote Polder bij het project te betrekken. Neem in het rapport de kansen mee die zij zien. En onderzoek de gevolgen voor de Groote Polder als recreatiegebied.

De partijen gaan nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat af is, laten ze het beoordelen door de Commissie.

Back to top button