Goede marktkansen voor boeren die omschakelen naar biologisch

Groningen – De provincie Groningen wil boeren ondersteunen die nadenken over omschakelen naar biologische landbouw. Dit aanbod geldt voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Tijdens een aantal bijeenkomsten op boerenbedrijven wordt in overleg met boeren gekeken hoe dit concreet kan worden ingevuld.

De provincie organiseert daarvoor twee bijeenkomsten voor boeren die zich willen oriënteren op het biologisch ondernemen. Akkerbouwers zijn op 23 maart 2016 welkom in het informatiecentrum Biologische Landbouw Het Geweide Hof in Garmerwolde.
Christoffel den Herder (Delphy) geeft een presentatie over omschakelen naar biologisch akkerbouw. Landbouwkundige Peter Brul, met veel ervaring in ontwikkeling van de biologische markt, zal de aanwezigen informeren over de marktkansen. Verder vertelt een biologische akkerbouwer vanuit de praktijk wat omschakelen inhoudt.

Veehouders zijn welkom bij de familie Luring in Onstwedde op vrijdag 1 april 2016. Daar is een soortgelijk programma, maar dan vanuit de praktijkkant gericht op de biologische melkveehouderij. Ook hier zijn een landbouwvoorlichter en een boer aanwezig die vanuit de praktijk vertellen wat er bij komt kijken als je omschakelt naar een biologische bedrijfsvoering en op zoek gaat naar een biologische afzetmarkt.

Geen blauwdruk
Gedeputeerde Landbouw Henk Staghouwer is bij beide bijeenkomsten aanwezig om de provinciale ambities toe te lichten. Hij start daarmee het programma om de biologische landbouw in Groningen te bevorderen. Dat is een belangrijk onderdeel van het Collegeakkoord van de ChristenUnie, CDA, SP, D66 en GroenLinks.
Staghouwer wil dat het programma goed aansluit bij wat boeren en marktpartijen nodig hebben. Daarom is er geen al te strakke blauwdruk vooraf, maar wordt het programma werkende weg uitgevoerd. De provincie wil aandacht voor zowel de vraag- als de aanbodkant.

Groeiende markt
De vraag naar biologische producten is groot en blijft gestaag toenemen. De bijeenkomsten bieden volop ruimte voor het stellen van vragen. Elke bijeenkomst sluit af met het formuleren van concrete vervolgstappen. Dit kan bestaan uit een keukentafelgesprek (quick scan) met een deskundige, die bekijkt of omschakelen bij u en uw bedrijf past. Ook is een omschakelcursus in groepsverband van circa vijf bijeenkomsten mogelijk.

Aanmelden
Organisatie van de bijeenkomsten is in handen van bureau Avestura. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Opgeven is wel noodzakelijk, dat kan bij Michiel Bus (mcbus@avestura.nl, 06-1949 7145). De bijeenkomsten zijn van 09.30-12.30 uur, inclusief lunch. Na opgave ontvangt u een programma en routebeschrijving naar de locatie.

Back to top button