Gezamenlijke Veteranendag gemeenten Delfzijl-Appingedam

Appingedam – De gemeenten Appingedam en Delfzijl organiseren op zaterdag 17 juni 2017 een gezamenlijke Veteranendag voor alle veteranen uit beide gemeenten.

Met deze dag erkennen en waarderen beide gemeenten de prestaties van Nederlandse veteranen. Het gaat dan niet alleen om veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de groeiende groep ‘jonge’ veteranen die in recente vredesmissies actief waren of nog zijn. Ook willen de gemeenten ‘hun’ veteranen deze dag in de gelegenheid stellen collega-veteranen te ontmoeten.

Locatie en programma

De veteranen uit beide gemeenten zijn van harte welkom vanaf 10.00 uur in Hotel Termunterzijl, Mello Coendersbuurt 39, 9948 PN Termunterzijl. Na het welkomstwoord van burgemeester Gerard Beukema volgt om 11.00 uur een presentatie van Miriam van der Meer, van de werkgroep Struikelstenen Termunten “Opdat wij niet vergeten”. Om 11.30 uur wordt afgesloten met de bekende ‘Blauwe hap’. De burgemeester van Appingedam, de heer Anno Wietze Hiemstra, zal een dankwoord spreken.

Aanmelden

Via het Veteraneninstituut in Doorn hebben de gemeenten Delfzijl en Appingedam adresgegevens ontvangen van de daar geregistreerde veteranen. Deze veteranen hebben inmiddels namens het college een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen. Veteranen die daar niet geregistreerd staan zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Zij kunnen zich, eventueel met partner, vóór 13 juni aanmelden bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Delfzijl, telefoonnummer (0596) 63 9307/349, bestuurssecretariaat@delfzijl.nl of via Suzanne Zijlstra, gemeente Appingedam, telefoonnummer (0596) 69 12 02, s.zijlstra@appingedam.nl.

Back to top button