Geslaagde ontmoeting Rijksbouwmeester met bestuurders van de gemeente Eemsdelta

Appingedam – Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft woensdag 26 februari 2020 op landgoed Ekenstein een geslaagde ontmoeting gehad met de bestuurders van de gemeente Eemsdelta in oprichting en genodigden werkzaam op de terreinen van zorg, cultuurhistorie en wonen. Na het welkomstwoord van burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Appingedam lichtte Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn plan uiteen om de versterkingsaanpak in deze regio te koppelen aan een toekomst gericht ruimtelijk perspectief voor de langere termijn onder de titel: Panorama Eemsdelta.

Noodzakelijke veranderingen
Met zijn visie Panorama Nederland als inspiratiebron nam de Rijksbouwmeester de aanwezigen mee in de noodzakelijke veranderingen die er aan komen zoals de energietransitie, klimaatverandering en demografische ontwikkelingen. Op weg naar een hechter, schoner en rijker Nederland. Een verbeelding van een perspectief waarbij de nadruk ligt op de positieve effecten van de aanpassingen, ook daar waar de aanpassingen offers vragen. In plaats van een ‘intimiderend moeten’ naar een ‘inspirerend kunnen’ met een gedeeld verlangen als motor.

Toekomstvisie
Floris Alkemade vroeg aandacht voor de mogelijkheden de urgente veiligheidsvraagstukken waarvoor de regio staat te koppelen aan een wenkend toekomstvisie. Met de unieke landschappelijke, monumentale kwaliteiten en economische potenties als basis. Na zijn pleidooi om de aanpassingen te doen in de traditie van de Japanse techniek ‘Repair with gold’ werd er een bezoek gebracht aan het versterkingsproject de borg Rusthoven. Een voorbeeld van een unieke aanpak van versterking van base isolation, waarbij het eeuwenoude rijksmonument in zijn geheel een meter de lucht in is getild om de fundering aardbevingsbestendig te maken.

In de middag spraken de deelnemers over de mogelijkheden de aanpak van wonen, zorg en cultuurhistorie te combineren met elementen uit het inspirerende verhaal van de Rijksbouwmeester. Ook de totstandkoming van het NPG programma Eemsdelta is in de verschillende groepen aan de orde gekomen.

In het slotwoord dankte wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam Floris Alkemade met zijn team voor het inspirerende betoog om los van de dagelijkse complexe gang van zaken over de toekomst van onze regio na te denken. ‘Juist met onze gemeentelijke fusie in het vooruitzicht komt deze dag als een geschikt moment voor onze toekomstige plannen’.

De uitwisseling zal worden voortgezet. Rijksbouwmeester Floris Alkemade zegde toe dat de medewerking een vervolg krijgt.

Back to top button