fbpx

Gemeenten en bedrijfsleven willen oplossing van Provincie Groningen voor financiering verdubbeling N33

Appingedam – De gemeente Eemsdelta wil samen met de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zo spoedig mogelijk in gesprek met gedeputeerde Fleur Gräper van de Provincie Groningen over een oplossing over de ontstane situatie rondom de verdubbeling van de N33.

Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten om een groot deel van de financiële middelen voor de verdubbeling van de N33 in te zetten voor het financiële tekort bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen.

Gemeenten en bedrijven zijn teleurgesteld over het besluit, maar vertrouwen erop dat Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen zich blijven inzetten voor de verdubbeling. Wethouder Hans Ronde: ‘De N33 is van levensbelang voor de bereikbaarheid van de regio en daarmee de economische ontwikkeling van de industrie, havens, bedrijven en de werkgelegenheid. Wij gaan er vanuit dat de Provincie al onderzoekt hoe zij tijdig kan zorgen voor aanvullende financiële middelen. We denken graag mee om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De voorbereidingen voor de verdubbeling zijn al in een vergevorderd stadium. In april 2021 zou de minister het definitieve besluit over de verdubbeling van de N33 nemen.’

Reactie van de gemeente Het Hogeland
Wethouder van economische zaken, Eltjo Dijkhuis, van Het Hogeland, noemt het besluit ‘een heel vervelende verrassing, hoewel het in de lucht hing.’ Dijkhuis: “Wij betwisten de noodzaak van continuïteit in het project ringweg niet. Maar dat dat ten koste moet gaan van projecten in de regio, waaronder verdubbeling van de N33, is moeilijk te verteren.”

Eltjo Dijkhuis vervolgt: “De havens van Delfzijl en de Eemshaven zijn ‘booming’. En dat blijft ook nog wel even zo. Beide havens zijn belangrijke vliegwielen voor de regionale economie. De havens én de regio zijn daarom gebaat bij goede wegverbindingen met het achterland. Nu verbetering van de infrastructuur de ijskast in gaat, is er feitelijk sprake van achteruitgang: de druk op de havens en de regio neemt toe en de infrastructuur blijft achter. Dat is zuur. Dit gaat ten koste van de economische dynamiek en de werkgelegenheid.”

Naast uitstel van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is er ook een voorlopige streep gegaan door  de verbetering van de spoorlijn naar Leer in Duisland.

“De projecten zijn van groot regionaal belang. Als de provincie Groningen dat écht erkent en geloofwaardig wil blijven dan pakt ze nu door en gaat als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden. Daarover willen de betrokken partijen snel overleg met gedeputeerde Fleur Gräper. We hebben er het volste vertrouwen we dat we er in alle redelijkheid uit kunnen komen”, besluit Dijkhuis.  

Verdubbeling N33 Midden blijft voor Groningen Seaports absolute noodzaak
Groningen Seaports is teleurgesteld in het besluit om iets meer dan de helft van het geld dat bestemd was voor de verdubbeling van de N33 Midden, in te zetten voor de zuidelijke ringweg. Voor de havens en het bedrijfsleven in Noordoost-Groningen is de verbreding van de weg van vitaal belang. Het genomen besluit mag wat Groningen Seaports betreft geen reden zijn om de verdubbeling uit of af te stellen. “Samen met SBE en de betrokken gemeenten roept Groningen Seaports de provincie op om alles op alles te zetten om de weg zonder vertraging te realiseren”, zegt CEO Cas König.

König noemt het bijzonder spijtig dat een deel van het bestemde geld voor de verdubbeling van de N33, tussen Zuidbroek en Appingedam, wordt gereserveerd voor de ingrijpende verbouwing van de zuidelijke ringweg in Groningen. “Er moet naar een nieuwe oplossing worden gezocht. Langer wachten met de verbreding kan niet. Er is nu al groei van verkeer en ook vanwege de verkeersveiligheid is verdubbeling van de N33 noodzakelijk. Gezien het grote economische belang voor de regio vertrouwen we erop dat de provincie zich onverminderd blijft inzetten voor een snelle oplossing.”

Verdubbeling noodzakelijk
Afgelopen jaar bereikte Groningen Seaports bijna een recordjaar met 100 hectare gronduitgifte. Daarnaast staan er voor bijna 3 miljard euro aan projecten en meer dan duizend banen te wachten in het havengebied, van bedrijvenpark Fivelpoort tot aan de Eemshaven. König: “Door deze sterke economische ontwikkelingen verwachten we dat het verkeer de komende jaren fors gaat toenemen richting Noordoost-Groningen. Die toename kunnen we alleen maar aan door de belangrijkste toegangsweg te verdubbelen. Stilstand betekent dat wij de komende jaren niet goed voorbereid zijn op deze toename van het aantal weggebruikers voor aan- en afvoer van goederen en woon-werkverkeer in ons gebied, met alle gevolgen van dien. Kortom: die verdubbeling moet er op korte termijn komen, zowel voor de bestaande als nieuwe bedrijven.”

Gemeenten en partijen gaan ervan uit dat er een oplossing komt die past bij gemaakte afspraken én bij een gezamenlijke ambitie om midden- en noordoost-Groningen verder te ontwikkelen.

Back to top button