Gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum subsidiëren budgetmaatjes

Loppersum – De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen dat het project ‘budgetmaatjes’ ook in 2018 doorgaat. Budgetmaatjes zijn bedoeld voor mensen die het lastig vinden om hun financiële situatie op orde te houden. Wethouder Meindert Joostens (gemeente Delfzijl): ‘We zien budgetmaatjes als een belangrijk onderdeel van de keten van schuldhulpverlening. Daarom hebben alle drie de colleges besloten hen een subsidie voor anderhalf jaar toe te kennen.’

Belangrijke schakel

De keten van schuldhulpverlening in de DAL-gemeenten bestaat uit administratiespreekuren, thuis-administratie, de sociale raadsman, budgetmaatjes en de Volkskredietbank. De eerste drie organisaties leveren incidentele kortere hulp bij het oplossen van administratieve en financiële problemen. Budgetmaatjes coachen mensen kortere of langere tijd om zelf hun financiën (weer) in eigen hand te nemen. Deze vier schakels zijn erop gericht om te voorkomen dat de zware hulpverlening van de Volkskredietbank nodig is. Op dat moment is er sprake van (grotere) schulden en is een langdurig traject nodig, waarin een groot deel van financiën overgenomen wordt door de bank. Wethouder Annalies Usmany (gemeente Appingedam): “Budgetmaatjes zijn een belangrijke schakel, ook nadat mensen uit een schuldhulpverleningstraject van de Volkskredietbank komen. Het helpt mensen weer de regie over hun eigen financiën te nemen.”

Beschermingsbewind wordt voorkomen

Budgetmaatjes zijn gericht op gedragsverandering. De begeleiding kan intensief en langdurig zijn. Het is daarom een geschikte aanpak voor een deel van de groep mensen die nu in beschermingsbewind terecht komt. In beschermingsbewind wordt het volledige beheer van de financiën overgenomen door professionals. Mensen komen daar vaak moeizaam weer uit. Wethouder Bé Schollema (gemeente Loppersum): “De coaching door een budgetmaatje kan voorkomen dat het zover komt en geeft mensen de kans om financieel zelfstandig te blijven. Wij vinden daarom dat deze aanpak een toegevoegde waarde heeft.”

Budgetmaatjes

Er zijn op dit moment 6 vrijwilligers die 24 mensen begeleiden. Met de subsidie van de gemeenten kan deze vorm van hulp worden voortgezet en uitgebreider worden ingezet.

Back to top button