Kraamzorg al van start in het Ommelander Ziekenhuis

Winschoten – Veel pas bevallen moeders vinden het ontslag uit het ziekenhuis een spannend moment. Het Ommelander Ziekenhuis is onlangs gestart met de zogenaamde ‘warme overdracht’ vanaf de verpleegafdeling van het ziekenhuis naar de kraamzorg. Dit betekent dat de kraamverzorgende al van start gaat in het ziekenhuis als de moeder nog in het ziekenhuis verblijft.

Kraamzorg

“Het geeft moeders rust om in het ziekenhuis de kraamzorg al te ontvangen en samen met de verpleegkundige te bespreken hoe het met haar en haar baby gaat,” vertelt gynaecoloog Marhin Schipper. “Zo voorkomen we samen dat de moeder tegelijkertijd thuis komt én de kraamzorg ontvangt, wat als hectisch ervaren kan worden.”

Begeleiding

Met de warme overdracht maakt het Ommelander Ziekenhuis de zorg voor moeders en hun pasgeboren kind nog beter. Samen met de kraamverzorgende begeleidt de verpleegkundige van de kraamafdeling moeder en kind op een zorgeloze manier naar het ontslag uit het ziekenhuis.

De kraamverzorgende neemt de zorg na het ontslag over en gaat meteen met de kraamvrouw mee naar huis.

Samenwerking

Door de warme overdracht versterken we de integrale samenwerking met zorgverleners in de regio. De overdracht van zorg is een belangrijk en tevens kwetsbaar moment binnen de geboortezorg. Een juiste en complete overdracht is noodzakelijk om de continuïteit voor het kraamgezin zo goed mogelijk te borgen

Back to top button