Gemeente Loppersum investeert €16 miljoen in toekomst scholen

Loppersum – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum vraagt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 10 juli € 16 miljoen beschikbaar te stellen voor de scholentransitie. Wethouder Bé Schollema (Onderwijs): ‘Als gevolg van de gaswinning zijn voor iedere school in onze gemeente maatregelen noodzakelijk. Alle panden hebben bouwkundige aanpassingen nodig om aardbevingsbestendiger te worden. Dit varieert van bouwkundig versterken tot het bouwen van nieuwe, integrale kindcentra.’ Naast de € 1,3 miljoen voorbereidingskrediet waar de raad in een eerder stadium al akkoord op gaf, zal zij nu een beslissing moeten nemen voor de daadwerkelijke realisatie van het ‘Uitvoeringsplan Huisvesting Scholen’.

Naast versterken ook investeren

Het aardbevingsbestendiger maken van de schoolgebouwen door middel van versterking of nieuwbouw is een grote, complexe opgave. Niet alleen procesmatig, financieel en de daadwerkelijke (ver)bouwwerkzaamheden, maar vooral ook de impact op de kinderen en hun ouders, de onderwijsteams en de dorpen. Wethouder Schollema: ‘Het is niet niks wat onze inwoners voor de kiezen krijgen de komende jaren.’ Toch ziet hij ook kansen voor de toekomst in dit project: ”Door nu actie te ondernemen, wordt het onderwijs – inclusief de huisvesting – gewaarborgd voor de toekomst. Daar waar scholen in andere krimpgemeenten bedreigd worden met sluiting, zijn onze kinderen verzekerd van kwalitatief goed onderwijs in hun eigen gemeente en vaak zelfs in eigen dorp.’

Wat gaat er waar gebeuren?

Een kort overzicht van de scholentransitie per dorp:

Loppersum

 • Tijdelijke huisvesting voor OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte
 • Sloop OBS Beatrix
 • Verhuur CBS Roemte aan Centrum Veilig Wonen
 • Nieuwbouw kindcentrum OBS Prinses Beatrix en CBS Roemte op voormalige locatie OBS Prinses Beatrix
 • Kids2B (kinderopvang) vestigt zich in nieuwe kindcentrum

Middelstum

 • Tijdelijke huisvesting voor CBS Wicher Zitsema
 • Huidige pand CBS Wicher Zitsema wordt verbouwd en versterkt voor GBS Klim-op
 • Sloop huidige locatie GBS Klim-op
 • Nieuwbouw kindcentrum CBS Wicher Zitsema en OBS De Wilster op huidige locatie GBS Klim-op
 • Kids2B vestigt zich in nieuwe kindcentrum

Stedum

 • Fusie (2016) tussen CBS de Crangeborg en OBS de Bongerd tot samenwerkingsschool De Klaver
 • Nieuwbouw kindcentrum Samenwerkingsschool De Klaver
 • Kids2B vestigt zich in nieuwe kindcentrum
 • Sloop voormalig schoolgebouw OBS De Bongerd en huidig schoolgebouw Samenwerkingsschool De Klaver
Netwerkschool ‘Loppersum-Oost’

De scholen in Westeremden, ’t Zandt en Zeerijp vormen gezamenlijk de netwerkschool. Deze drie schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt / verbouwd. Voor de nieuw te bouwen kindcentra is de gemeente Loppersum verantwoordelijk. Het bouwkundig versterken van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van NAM en Centrum Veilig Wonen.

Het Uitvoeringsplan Huisvesting Scholen heeft als basis drie uitgangspunten:

 • toekomstbestendig: leefbaarheid van dorp en wijk, aardbevingsbestendig en flexibel inzetbaar bij eventuele leerlingdaling
 • onderwijskwaliteit: aandacht voor kinderen met speciale zorg, digitale leermiddelen en ontwikkeling van integrale kindcentra
 • gebouwkwaliteit: duurzaam in materiaal, onderhoud en gebruik, energiezuinig, ‘frisse’ scholen (goed binnenklimaat)

Wethouder Bé Schollema: ‘Na afloop van dit enorme project is het onderwijs in de gemeente Loppersum klaar voor toekomst. Met de versterkingsoperatie, alle investeringen en de komst van de drie integrale kindcentra (0 – 12 jaar) staan we garant voor het best mogelijke onderwijs en een optimale (talent)ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente.’

Back to top button