fbpx
12.7 C
Delfzijl
maandag 13 juli 2020
Home Politiek Gemeente Het Hogeland ‘voorzichtig optimistisch’ over financiële toekomst

Gemeente Het Hogeland ‘voorzichtig optimistisch’ over financiële toekomst

Het Hogeland – De begroting voor 2020 van de gemeente Het Hogeland is sluitend. Ook voor de komende jaren lijkt de gemeente het financieel te kunnen bolwerken. Voor de jaren na 2020 worden begrotingsoverschotten voorzien. Het college ziet kans het komend jaar nieuw beleid uit te zetten. Afgezien van een inflatiecorrectie worden de gemeentelijke belastingen het komend jaar niet verhoogd.

Om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen, waren stevige ingrepen nodig. Naast temporisering en uitstel van investeringen is ook kritisch naar het personeelsbestand – en dan met name naar de inhuur van externen – gekeken. De gemeente heeft zich tot doel gesteld het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen naar het niveau van 1 januari 2019. Het streven is dit in 2023 te realiseren.

De voorgenomen vorming van fondsen voor bewonersinitiatieven en steun voor initiatieven van ondernemers krijgt in 2020 vorm, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Ook wordt volop ingezet op de verdere realisering van de centrumplannen voor Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden en Winsum.

Ondanks een redelijk positief financieel beeld zijn er onzekerheden. Zo blijven de kosten die met de jeugdzorg gemoeid zijn een ongewisse factor. Momenteel wordt gekeken of daarop besparingen mogelijk zijn zonder de dienstverlening aan te tasten. Ook een verondersteld inkoopvoordeel zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Verder zouden de positieve ontwikkelingen in de Eemshaven kunnen gaan stagneren.

De huidige reservepositie van de gemeente baart het college zorgen en behoeft meer robuustheid. Om een financiële buffer te vormen voor mogelijke tegenvallers stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren  financiële meevallers aan de algemene reserves toe te voegen.

De begroting voor 2020 laat een incidenteel tekort zien van zes ton. Het college stelt de raad voor om dat tekort uit de reserves te dekken. Het college vindt dat verantwoord omdat er na 2020 begrotingsoverschotten worden verwacht.

Voor volgend jaar worden geen belastingverhogingen voorzien. Volstaan kan worden met alleen een inflatiecorrectie. Het college vindt dit, gelet op de tendensen in gemeenteland, ‘een opmerkelijke prestatie’.

Wethouder Eltjo Dijkhuis van financiën over de begroting: “Eerder dit jaar zijn door de gemeenteraad bij de vaststelling van de voorjaarsnota kaders geformuleerd. Die kaders vormen het uitgangspunt voor de realisering van dit begrotingsvoorstel. Er is genoeg werk in uitvoering en we kunnen de komende jaren nog een aantal goede plannen ontwikkelen.”

Dijkhuis vervolgt: “Voor het komend jaar is het motto de gemeente ‘midden op de weg houden’. En dat motto lijken we de komende jaren ook te kunnen voeren. We staan er al met al financieel alleszins redelijk voor. Er is reden voor voorzichtig optimisme. Dat is, als je om je heen kijkt, tamelijk uitzonderlijk.”

De gemeenteraad behandelt de begroting op 13 november.

Advertenties