fbpx
16.4 C
Delfzijl
zaterdag 11 juli 2020
Home Economie Daling WW-uitkeringen in Groningen zet in lager tempo door

Daling WW-uitkeringen in Groningen zet in lager tempo door

Groningen – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in september licht toe. Op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen dalen. Het tempo van de daling neemt wel af nu de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt. 

Iets meer WW-uitkeringen in september
Eind september telde Groningen 8.087 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in september toe met 20 uitkeringen (0,2%) ten opzichte van vorige maand. De WW steeg het sterkst vanuit onderwijs en zorg & welzijn. Het aantal WW-uitkeringen daalde het meeste onder uitzendkrachten – vooral bouwvakkers. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

WW blijft afnemen, maar in lager tempo
Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 12,2% (-1.125) minder WW-uitkeringen. UWV verwacht dat de WW ook komend jaar blijft afnemen, al neemt het tempo van daling in 2020 wel fors af. De economie ontwikkelt zich minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen. De groei van werknemersbanen in Groningen ligt in 2020 iets onder het landelijk gemiddelde. Vooral bevolkingskrimp in landelijk gelegen delen van Groningen speelt hierbij een rol. Ook de decentrale ligging ten opzichte van de Nederlandse en Europese werkgelegenheidscentra speelt de Noordelijke regio’s parten. Op 30 oktober publiceert UWV Regio in Beeld. Deze publicatie gaat uitgebreider in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, vacatures en arbeidsaanbod in de regio.

In september afname WW in Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 233.364. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 236.592. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3.228 (-1,4%). Een jaar eerder telde Nederland nog 273.535 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 40.171 uitkeringen (-14,7%).

Regionale verschillen
In september nam in twee van de noordelijke provincies – Friesland en Drenthe – het aantal WW-uitkeringen af. In Groningen steeg het aantal WW-uitkeringen licht. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.    

  • UWV verstrekte eind september in de provincie Friesland 8.938 WW-uitkeringen; 1,5% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind september 15,9% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 2,9% naar 6.901. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 18,7%.

Het nieuwe solliciteren, matchen op competenties
Op 17 oktober 2019 is het Harm Buiterplein in Groningen de locatie van het nieuwe solliciteren, het netwerkevent “Matchen op competenties”. Tijdens dit event staan de (kern-) competenties van de werkzoekenden centraal, cv’s laat men thuis. Met behulp van oplichtende badges komen de werkzoekenden en werkgevers op een unieke wijze met elkaar in gesprek.

Vind zónder brief en cv je nieuwe baan
Er zijn veel werkzoekenden die, op basis van hun cv, niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Niet omdat ze onkundig zijn, maar omdat hun werkervaring of opleiding niet aansluit op het gevraagde profiel. Veel werkzoekenden komen uit een vakgebied, waarin de werkzaamheden afnemen of verdwijnen (denk aan de administratieve beroepen). Toch beschikken deze mensen wel degelijk over competenties die op andere gebieden goed inzetbaar zijn, vooral in de dienstverlenende sectoren, zoals de Zorg, Horeca en de Klantencontactbranche. In deze sectoren zijn er veel openstaande vacatures en werkgevers hebben moeite om personeel te vinden. Op basis van de huidige werving- en selectieprocedures weten werkgevers en werkzoekenden elkaar nog onvoldoende te vinden. De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak. Daarom is het belangrijk dat werkgever meer te kijken naar de competenties van de werkzoekenden en dat werkzoekende breder zoekt en open staat voor de huidige kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Inzet met oplichtende badges
Om de werkzoekenden met de werkgevers te matchen, kan er tijdens het Event gebruik gemaakt worden van nieuwe technologie, zijnde ‘communicerende badges’. Voordat het Event plaatsvindt, is aan werkgevers gevraagd om vijf specifieke competenties aan te geven die noodzakelijk zijn voor hun openstaande vacatures. Werkzoekenden zijn van te voren door UWV uitgenodigd om de workshop Competenties te volgen. Hierin wordt de werkzoekende gevraagd om uit de werkgeverslijst maximaal vijf competenties te kiezen, welke het beste bij hem/haar past. Tijdens deze workshop (verzorgd door de adviseurs Werk in Zicht) leert de werkzoekende ook om deze competenties goed te kunnen verwoorden naar de werkgevers. De opgegeven competenties van zowel de werkgever als de werkzoekenden, worden digitaal ingevoerd en iedereen ontvangt bij aanvang van het Event een persoonlijke badge. Wanneer minimaal drie competenties matchen tussen de werkgever en de werkzoekende is er een digitale match. De badge zal gaan oplichten in een bepaalde kleur. Dit is het signaal om met elkaar in gesprek te gaan.

Advertenties