Gemeente Het Hogeland organiseert ‘Afvalfestival’’

Leens – Meer doen met minder afval, daar gaat het om tijdens het Hogelandster Afvalfestival dat op zaterdag 22 juni plaatsvindt in Leens. Met het festival hoop de gemeente Het Hogeland inwoners te betrekken bij de doelstelling om te komen tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval.

Tijdens het festival worden ‘leuk’ en ‘leerzaam’ gecombineerd. Er zijn diverse optredens, spellen en demonstraties. Die hebben tot doel inwoners bewust te maken van de afvalproblematiek en ze te bewegen ideeën aan te dragen hoe er in de toekomst minder huisvuil geproduceerd kan worden. De gemeente Het Hogeland vindt het van belang de inwoners hier nadrukkelijk bij te betrekken..

Van 200 naar 30 kilo 
In Nederland wordt te veel huishoudelijk afval geproduceerd. Per inwoner produceren de Hogelandersters gemiddeld 200 kilo per hoofd per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijke  gemiddelde van 141 kilo in vergelijkbare gemeenten. De gemeente het Hogeland streeft er naar het jaarlijkse aantal kilo’s afval per huishouden in 2025 terug te brengen naar 30 kilo. Die uitdaging moet onder meer gehaald worden door aanpassing van de manier van afvalinzameling. Die inzameling is nu nog zoals die in de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond plaats vond. Vanaf 2021 moet dat worden geharmoniseerd en dan gaan alle huishoudens hetzelfde tarief betalen.

Meer met minder
“Om deze doelstelling van 30 kilo afval te kunnen realiseren, doen we graag een beroep op onze inwoners. Met hen willen we kijken hoe we minder afval kunnen produceren, vandaar de slogan ‘Meer doen met minder afval’. Bij veel inwoners leven daar ook ideeën over en daar kunnen we als gemeente van leren”, aldus wethouder Harmannus Blok. “Het wordt niet alleen het leukste en leerzaamste evenement over afval; het is voor inwoners ook hét moment om mee te denken en mee te praten over vermindering van afvalstromen en vermindering van de druk op schaarse grondstoffen.”.

Het festival vindt plaats op de locatie Beheer en Onderhoud van de gemeente Het Hogeland aan de B. Ritzemastraat 9F in Leens Het begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. De toegang is gratis.Back to top button