Gemeente Eemsmond verkent gemeentelijke herindeling met Bedum, de Marne, Winsum

Eemsmond – De vier gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben een stap gezet op een nieuwe weg die naar herindeling in Noord-Groningen moet leiden. De besprekingen over de herindeling tussen de zeven gemeenten hebben tot nu toe niet tot resultaat geleid. Daarom stellen de BMWE colleges hun raden voor de samenvoeging van die vier gemeenten verder te onderzoeken en uit te werken. Daarbij wordt benadrukt, dat de deur naar de G7 open blijft en dat de gemeenten blijven meewerken aan de inspanningen van de provincie voor de G7.

De vier gemeenten zijn van mening dat zij met deze herindelingsvariant in elk geval een stevige basis leggen op weg naar schaalvergroting in Noord Groningen. Voor Bedum, de Marne en Eemsmond is de G7 nog steeds de eerste keuze, maar de haalbaarheid is onzeker. Dan is de BMWE-variant een goede tweede keus. Deze keuze wordt ingegeven door de noodzaak van concrete vervolgstappen. Winsum is steeds voorstander geweest van de BMWE-variant, maar is nu vanuit hetzelfde urgentiegevoel ook bereid tot het compromis van deze twee-sporenstrategie.

De BMWE-gemeenten gaan de start van een Arhi-procedure (Wet algemene regels bij herindeling) voorbereiden. Daarbij worden de financiën naast elkaar gelegd en wordt gekeken naar overgangsrechten en verplichtingen, verkiezingen en de rechtspositie van het personeel. Vanzelfsprekend wordt hierbij gebruik gemaakt van de reeds aanwezige onderzoeken. Daarnaast blijven de gemeenten voorlopig meewerken aan de inspanningen van de provincie voor de G7. “Door de BMWE-variant uit te werken, zetten we concrete vervolgstappen naar een bestuurlijke schaalvergroting, terwijl we de inzet op de G7 niet blokkeren”, aldus de vier colleges. “We houden in BMWE-verband nu echter wel de regie in eigen hand en laten het tempo en de resultaten niet door afwijkende opvattingen van anderen bepalen. Dat is tegelijk ‘van onderop en met draagvlak’ – de uitgangspunten van de provincie. We beseffen dat deze nieuwe lijn voor alle vier BMWE-gemeenten een compromis betekent. Maar als we deze stap niet zetten, gebeurt er lange tijd of zelfs helemaal niets”.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken al intensief met elkaar samen in het sociale domein. Als het bij BMWE zou blijven, ontstaat er een gemeente van ongeveer 45.000 inwoners, met veel identieke plattelandskenmerken en met financieel economisch perspectief. Bovendien blijven er geen ‘weeskinderen’ achter, omdat DAL een vergelijkbare omvang en kenmerken heeft. Het uitgangspunt van Eemsmond, dat in elke herindelingsvariant de Eemshaven onlosmakelijk met Eemsmond is verbonden, is inmiddels door alle partijen onderschreven.

Back to top button