Gemeente Eemsdelta vraagt inwoners mee te denken over over locaties openbare laadpalen

Eemsdelta – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Laadvisie Eemsdelta’ vastgesteld. De laadvisie richt zich op het realiseren van een toegankelijke laadinfrastructuur in Eemsdelta, waardoor elektrische personen-auto’s en kleine bedrijfsauto’s overal kunnen laden. De gemeente gaat dit jaar nog ongeveer 60 openbare laadpalen plaatsen. Elk dorp in Eemsdelta zou minimaal één laadpaal moeten krijgen en dit is nog maar het begin.

Toenemende vraag elektrische oplaadplekken
De komende jaren wordt een flink aantal openbare laadpalen in Eemsdelta geplaatst om elektrische auto’s van duurzame stroom te voorzien. Naar verwachting zijn er in 2025 250 laadpalen nodig. In 2035 rijden er ongeveer 13.000 elektrische auto’s in de gemeente. Daarvoor zijn zo’n 1200 openbare laadpalen nodig. Inwoners, ondernemers, belanghebbenden en bezoekers kunnen via gemeente@eemsdelta.nl een verzoek indienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal op een mogelijke locatie. Daarnaast kijkt de gemeente op welke plekken in de openbare ruimte laadpalen wenselijk zijn. Informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van een openbare laadpaal is te vinden op eemsdelta.nl/laadpalen.

Meedenken over oplaadplekken
Wethouder Meindert Joostens: ‘De gemeente zet in op duurzaam vervoer. We gaan de komende jaren elektrisch rijden zo veel mogelijk stimuleren. Door het aantal publiek toegankelijke laadpalen in Eemsdelta uit te breiden, zorgen we voor een goede laadinfrastructuur. We willen graag horen of de oplaadplekken in buurten of wijken die wij hiervoor in gedachten hebben de juiste zijn. Iedereen die dat wil kan op de voorgestelde plekken reageren. Het college houdt zo veel mogelijk rekening met de reacties voor de definitieve locatiekeuze.’

Verkeersbesluit
Zodra de beoogde locaties voor openbare laadpalen bekend zijn, neemt de gemeente een verkeersbesluit. Het besluit wordt  gepubliceerd op overheid.nl en op de gemeentepagina in De Eemsbode. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren. De planning is om vanaf de zomer 2022 de eerste laadpalen te plaatsen. Het bedrijf PARKnCHARGE gaat de laadpalen plaatsen en exploiteren.

Klimaatakkoord
Vanaf 2035 mogen er volgens het Klimaatakkoord geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht, alleen elektrische auto’s. Om er voor te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. De ‘Laadvisie Eemsdelta’ vloeit voort uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL).

Back to top button