fbpx

Gemeente Eemsdelta, huurders en woningcorporaties op één lijn

Delfzijl – De gemeente Eemsdelta, woningcorporaties en de huurdersorganisaties hebben de prestatieafspraken voor 2022 vastgesteld. Deze prestatieafspraken omvatten de afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in het gebied en is een vervolg op de afspraken die in de voormalige  gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn gemaakt. Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. Het omvat de afspraken over het woningbeleid voor het komende jaar.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van volkshuisvesting en ontwikkellocaties is bijzonder verheugd met het resultaat: “Deze eerste prestatieafspraken voor de gemeente Eemsdelta zijn in uitstekende samenwerking tot stand gekomen met alle 10 betrokken partijen; de woningcorporaties en de huurderorganisaties.”

Toekomst
Voor het komende jaar zijn er afspraken gemaakt rondom verschillende thema’s waaronder de ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid, verduurzaming van woningen en leefbaarheid. Voor de jaren na 2022 komen we aan de hand van een overkoepelde integrale benadering waarin het woningmarktonderzoek en de woonvisie leidend zullen zijn om te komen tot de prestatieafspraken. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Met de integrale woonvisie voor Eemsdelta als basis komen we voor het jaar 2023 met een nieuw gezamenlijk bod van de vijf corporaties in Eemsdelta richting het Rijk vanzelfsprekend in goed overleg met de huurdersorganisaties.”

De prestatieafspraken voor 2022 zijn ondertekend door de volgende partijen: Gemeente Eemsdelta

Corporaties: Acantus, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting Wierden en Borgen, Woningcorporatie Woonzorg Nederland

Huurdersorganisaties: Bewonersplatform Delfzijl, Huurdersorganisatie De Maren, Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis, Huurdersorganisatie HEG

Back to top button