Gemeente Delfzijl wil eerder hulp bieden bij schulden

Delfzijl – ‘We willen eerder hulp kunnen geven bij schuldenproblematiek,’ legt wethouder Meindert Joostens uit. Nadat de gemeenteraad afgelopen donderdag heeft ingestemd met het voorstel Voorkomen en aanpakken van armoede en schulden gaat de wethouder verder met het zichtbaar en bereikbaar maken van hulp voor mensen met schulden. Joostens: ’70 tot 80% van de hulpvraag in het sociaal domein heeft te maken met financiële problemen. Bij meer dan de helft van de aanvragers van een bijstandsuitkering is sprake van schulden. Daar
komt nog bij dat we weten dat mensen om uiteenlopende redenen heel lang wachten met
hulp te vragen bij financiële problemen. Soms duurt dat wel vier jaar, en dan zijn die problemen soms tot torenhoge schulden uitgegroeid.’

Compleet aanbod
De gemeente heeft een compleet aanbod aan financiële dienstverlening, maar die is nog niet
goed genoeg zichtbaar. ‘Daar willen we wat aan doen,’ legt de wethouder uit. ‘Door vroegtijdige hulp bij schulden wordt de groep mensen (en kinderen) die dagelijks stress heeft vanwege hun financiële situatie kleiner. Daardoor krijgen zij meer mentale en financiële ruimte
om mee te doen in de samenleving. De kinderen in deze gezinnen zullen meer veiligheid ervaren. Dit heeft weer effect op hun schoolprestaties en sociale ontwikkeling.’

Ervaring met financiële vragen
‘We willen de financiële dienstverlening dichterbij onze inwoners brengen,’ schetst Meindert
Joostens. ‘We zijn daarvoor in gesprek met de Stichting Welzijn&Dienstverlening (SWD) en
de VolksKredietBank (VKB). Het is de bedoeling dat het Sociaal Plein Delfzijl hierin ook een
rol krijgt. Ook gaan we inwoners betrekken die ervaring hebben met financiële vragen. Zij
kunnen ons vast goede tips geven hoe we beter kunnen aansluiten op de behoeften die hierin
in de samenleving leven.’

De verwachting is dat er eerst een stijging zal zijn van het aantal trajecten als gevolg van het
vroeger signaleren, maar dat deze mensen eerder uitstromen doordat de trajecten korter
zijn.

Back to top button