fbpx
18.4 C
Delfzijl
vrijdag 03 juli 2020
Home Algemeen Gemeente Delfzijl koopt Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen aan

Gemeente Delfzijl koopt Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen aan

Wagenborgen – Burgemeester en wethouders hebben besloten het Groot Bronswijk-terrein aan te kopen. Met de aankoop van ruim 24 hectare grond zet de gemeente een eerste stap in de uitwerking van het toekomstplan van Wagenborgen. Dit toekomstplan heeft het dorp onlangs aangeboden aan de gemeenteraad. B&W en gemeenteraad hebben uitgesproken dat het plan dat door de bewoners van het dorp zelf is opgesteld, richtinggevend is voor de ontwikkeling van het dorp. De gemeente ziet Wagenborgen als een centrumdorp voor het zuiden van de gemeente en vindt het belangrijk dat het dorp goede voorzieningen behoudt en maatschappelijke functies op het gebied van zorg en wonen. De aankoop betreft het bosperceel aan de oostzijde van het terrein en de kop van het Groot Bronswijk-terrein aan de westzijde. Dit voorgenomen besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samen met bewoners

Samen met bewoners, de Vereniging van Dorpsbelangen en woningcorporatie Groninger Huis werkt de gemeente het komende jaar een concreet plan uit voor het Groot Bronswijk-terrein. Er is reeds een klankbordgroep ingesteld die actief meedenkt over de invulling. “Het plan moet zoveel mogelijk recht doen aan de historische waarde van het Groot Bronswijk-terrein voor het dorp”, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol, “Groot Bronswijk hoort bij Wagenborgen. Het is in essentie een mooi park met het hertenkamp, de begraafplaats en waterpartij. Het is belangrijk om samen met de bewoners na te denken over de toekomstige invulling, waarbij we het park weer zoveel mogelijk als landschapspark in ere kunnen herstellen in combinatie met wonen en zorg.”

Kindcentrum op de kop van het terrein

Het kindcentrum dat op de kop komt van het Groot Bronswijk-terrein is één van de toekomstversterkende functies van het dorp. De voorbereiding van de bouw van het kindcentrum is reeds gestart. Bewoners uit het dorp zijn hierbij betrokken onder meer via een omgevings- en verkeercommissie. Ze denken mee over de invulling van de schoolomgeving en de verkeersafhandeling rondom het kindcentrum. Het nieuwe kindcentrum gaat onderdak bieden aan de leerlingen van De Kronkelaar. Ook peuteropvang van Kids2be komt in het kindcentrum. De verwachting is dat het nieuwe kindcentrum in het schooljaar 2019-2020 start.

Aankoop van het terrein

Wethouder Jan Menninga is tevreden met de aankoop: “De gemeente krijgt het terrein in bezit voor het symbolisch bedrag van € 1,00. Woonzorg Nederland draagt het graag voor dit bedrag aan ons over. In dit symbolische bedrag is er rekening mee gehouden dat we de komende tien jaren als gemeente en dorp verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en ontwikkeling van het terrein. Ook daarover gaan we met de bewoners en Dorpsbelangen in gesprek, zodat er oplossingen komen die bijdragen aan de versterking van het dorp en die praktisch zijn in het beheer van het terrein.”

Zonnepark

De gronden tussen het bosperceel en het kop van het Groot Bronswijk-terrein komen niet in eigendom van de gemeente. Daar willen het bedrijf Solar Green Point en de Vereniging voor Dorpsbelangen een zonnepark bouwen.

Advertenties