Gemeente Delfzijl geeft subsidie aan Stichting Urgente Noden

Delfzijl – De Stichting Urgente Noden (SUN) krijgt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 4.475,-. De stichting verleent financiële hulp aan mensen in dringende financiële nood. De activiteiten van SUN dragen bij aan het armoedebeleid van de gemeente Delfzijl, namelijk armoedebestrijding.

Hulp bij acute financiële nood
Delfzijl kent een aantal gemeentelijke voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. Voor on-verwachte zaken is er de bijzondere bijstand bij Werkplein Fivelingo en de meerkostenregeling bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor extra zorgkosten. In sommige gevallen kunnen in-woners hiervan geen gebruikmaken. Als zij hierdoor acuut in financiële nood komen, kunnen dienst- en hulpverleners bij SUN een aanvraag indienen voor een bijdrage in bijvoorbeeld levensonderhoud, kleding of huur.

Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen zo veel mogelijk inwoners laten meedoen in onze samenle-ving. Door samen te werken met SUN hebben we een extra middel om acute financiële nood op te lossen. Het is een mooi voorbeeld van hoe een particuliere organisatie onze gemeentelijke voorzie-ningen aanvult. Bovendien haalt SUN geld uit landelijke fondsen naar onze gemeente voor inwoners die dat hard nodig hebben. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverle-ningstraject gericht op blijvende vooruitgang.’

SUN Groningen en Drenthe
SUN verleent financiële hulp aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe die in acute financiële nood verkeren. SUN maakt dit mogelijk door een beroep te doen op lokale en landelijke fondsen. Een deel van de kosten die SUN maakt worden gedragen door deelnemende gemeenten, waaronder Delfzijl. Dit betekent dat dienst- en hulpverlenende instanties in de gemeente Delfzijl voor hun klanten een aanvraag voor een gift kunnen indienen. Op 28 mei 2019 worden zij hier in een ken-niscafé over geïnformeerd door de coördinator van SUN. De Stichting Urgente Noden (SUN) krijgt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 4.475,-.

De stichting verleent financiële hulp aan mensen in dringende financiële nood. De activiteiten van SUN dragen bij aan het armoedebeleid van de gemeente Delfzijl, namelijk armoedebestrijding.

Hulp bij acute financiële nood
Delfzijl kent een aantal gemeentelijke voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. Voor onverwachte zaken is er de bijzondere bijstand bij Werkplein Fivelingo en de meerkostenregeling bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor extra zorgkosten. In sommige gevallen kunnen inwoners hiervan geen gebruikmaken. Als zij hierdoor acuut in financiële nood komen, kunnen dienst- en hulpverleners bij SUN een aanvraag indienen voor een bijdrage in bijvoorbeeld levensonderhoud, kleding of huur.

Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen zo veel mogelijk inwoners laten meedoen in onze samenleving. Door samen te werken met SUN hebben we een extra middel om acute financiële nood op te lossen. Het is een mooi voorbeeld van hoe een particuliere organisatie onze gemeentelijke voorzieningen aanvult. Bovendien haalt SUN geld uit landelijke fondsen naar onze gemeente voor inwoners die dat hard nodig hebben. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject gericht op blijvende vooruitgang.’

SUN Groningen en Drenthe
SUN verleent financiële hulp aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe die in acute financiële nood verkeren. SUN maakt dit mogelijk door een beroep te doen op lokale en landelijke fondsen. Een deel van de kosten die SUN maakt worden gedragen door deelnemende gemeenten, waaronder Delfzijl. Dit betekent dat dienst- en hulpverlenende instanties in de gemeente Delfzijl  voor hun klanten een aanvraag voor een gift kunnen indienen. Op 28 mei 2019 worden zij hier in een kenniscafé over geïnformeerd door de coördinator van SUN. 

Back to top button