Gemeente Delfzijl blijft laagdrempelig hulp bieden

Delfzijl – De gemeente Delfzijl kan na de instemming van de gemeenteraad op de begroting verder bouwen aan het sociaal domein. “We kunnen burgerinitiatieven over zorg aandacht blijven geven”, legt wethouder Meindert Joostens uit.

En daarnaast ook aan het bieden van laagdrempelig ondersteuning door buurtwerkers en aan dagbestedingsactiviteiten voor ouderen. Daarmee laten we zien dat we elkaar nodig hebben: we bouwen samen aan een sociaal netwerk; inwoners, professionals en gemeente samen.”

Samenleving verandert
De gemeente wil inwoners in staat stellen om meer zelf op te pakken zodat zij hun zorg en
ondersteuning laagdrempelig dicht bij huis kunnen organiseren. ‘We zien onze samenleving
veranderen: er ontstaan steeds meer initiatieven waarin inwoners ondersteunend voor elkaar zijn en daarin afstemming hebben met professionals,” geeft wethouder Joostens aan.

“Tegelijkertijd verandert onze samenleving: steeds meer mensen met een beperking hebben specifieke vragen of een complexe hulpvraag. Als gemeente investeren we in laagdrempelige hulp, zodat onze inwoners daar het eerst terecht kunnen. Door de goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals kunnen we met lichte hulp beginnen, en zwaarder inzetten waar nodig.”

Door de gelden die via de begroting nu beschikbaar zijn gekomen, kan de gemeente blijven
investeren in algemene voorzieningen die sociale samenhang en dagstructuur bieden. Joostens: “We kunnen sneller hulp bieden wanneer dat nodig is en wordt gevraagd.”

Back to top button