Gemeente Appingedam overlegt met COA over tijdelijke opvang vluchtelingen

Appingedam – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Appingedam recentelijk benaderd met het verzoek om tijdelijk vluchtelingen op te vangen in haar gemeente. Het college is hierop in overleg met het COA op zoek naar een geschikte locatie waar voor een periode van drie tot maximaal vijf jaar onderdak kan worden geboden aan 400 tot maximaal 500 vluchtelingen.

Alle fracties in de gemeenteraad hebben dit voornemen goedgekeurd. Zij zijn van mening dat ook Appingedam haar steentje hierin moet bijdragen.

Geschikte plek
Het college is in overleg met het COA op zoek naar een geschikte locatie waar voor een periode van drie tot maximaal vijf jaar onderdak kan worden geboden aan 400 tot maximaal 500 vluchtelingen.

Communicatie
Het college hecht aan goede communicatie. Zodra er meer bekend is over een geschikte locatie, zullen direct aanwonenden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Alle inwoners van Appingedam zullen we op de hoogte houden via de gemeentepagina en de gebruikelijke media.

Traditie
Het college noemt het een morele plicht om als gemeente onderdak te bieden aan mensen in nood en is blij met het raadsbreed gedragen standpunt. In de periode 1997 – 2010 heeft Appingedam ook ruimte geboden aan een opvanglocatie voor asielzoekers.

 

Back to top button