Gemeente Appingedam gereed voor gemeenteraadsverkiezingen

Appingedam – Vrijdag 9 februari heeft het centraal stembureau van de gemeente Appingedam de geldigheid en de nummering van de ingediende kandidatenlijsten vastgesteld. De Kieswet schrijft voor dat het centraal stembureau vandaag een openbare zitting heeft over de geldigheid en de nummering van de kandidatenlijsten.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  In Appingedam hebben zeven partijen zich aangemeld voor de verkiezingen. In totaal hebben zich in Appingedam 72 inwoners kandidaat gesteld.

Voorzitter centraal stembureau burgemeester Anno Wietze Hiemstra:

“De gemeente Appingedam is gereed voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Gelukkig konden we de ingediende lijsten goedkeuren. Het resultaat is dat zeven partijen deelnemen aan de verkiezingen. Het is de laatste keer dat Appingedam zelfstandig deelneemt. De volgende keer zijn de verkiezingen in de nieuwe DALgemeente. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners van Appingedam op de 21e naar de stembus komen om te stemmen voor hun stad!”

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen.

In de gemeente Appingedam doen de volgende partijen mee:

  1. Gemeentebelangen
  2. SP
  3. CDA
  4. Partij van de Arbeid
  5. D’66
  6. ChristenUnie
  7. VVD

De gemeenteraad van Appingedam bestaat uit 15 zetels.

Referendum

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.Back to top button