Forse impuls voor scheepsbouw in Groningen

Groningen – De scheepsbouw in Groningen krijgt een nieuwe injectie door het oprichten van de Maritieme Board Groningen en een lening van 15 miljoen euro voor het Scheepsbouwfonds. De provincie zet fors in op de maritieme sector omdat scheepsbouw met een omzet van 1,3 miljard euro en 4300 werknemers in 100 bedrijven van groot belang is voor de economie en werkgelegenheid in Groningen.

Gedeputeerde Patrick Brouns maakte vandaag de provinciale initiatieven bekend die voor een belangrijke impuls kunnen zorgen voor de Groningse en Noord Nederlandse maritieme sector.

Oprichten van een Maritieme Board Groningen
Dit nieuwe noordelijke platform van bedrijven in de scheepsbouw is een belangrijke eerste stap om de samenwerking in deze sector te optimaliseren. De 1e voorzitter is Egbert Vuursteen, CEO van Royal Wagenborg. In eerste instantie is een tiental bedrijven betrokken bij de board. De provincie faciliteert dit nieuwe platform de komende twee jaar.

Deelnemen provincie Groningen in het NESEC/Scheepsbouwfonds
Nesec is in 1946 opgericht om de export te bevorderen van in Nederland gebouwde schepen en leningen te verstrekken aan scheepseigenaren. De financiële expertise van Nesec wordt ingezet voor het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF), een fonds waarmee (innovatieve) investeringen in short sea shipping gefinancierd kunnen worden. Dit fonds is nodig omdat het moeilijk is om bij de bank een lening te krijgen. Het fonds omvat 250 miljoen euro en wordt door het Rijk gesteund met een staatsgarantie van 80%. De provincie neemt deel met een lening van 15 miljoen euro en de NESEC gaat een dag per week spreekuur houden in het provinciehuis.

Noordelijk project robotisering
De provincie draagt 48.000 euro bij voor het opstellen van een business plan voor dit project. Daaruit moet blijken of er voldoende draagvlak is bij de scheepswerven voor automatisering van hun logistieke proces. Door bijvoorbeeld het starten van een gezamenlijke robotiseringsunit die overal in de sector kan worden ingezet.

Gedeputeerde Patrick Brouns : “Ik bespeur veel enthousiasme in de maritieme sector om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en daarmee verduurzaming van de sector. Dat is ook hard nodig om de sector te versterken en werkgelegenheid te behouden. Als provincie willen wij vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten, want vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa. Daarbij zit 60% van de Nederlandse short-sea reders in het Noorden en komt 90% van deze scheepsproductie uit Noord-Nederland. Ik zie volop kansen voor een sterke en innovatieve scheepsbouwsector.”

Back to top button