Fonds voor Cultuurparticipatie geeft impuls aan muziekonderwijs

Groningen – Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland! Scholen die deze ambitie delen kunnen vanaf 2 november een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij kunnen met de Impuls muziekonderwijs hun muzieklessen verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld. In Friesland en Groningen zijn twee basisscholen al met veel enthousiasme gestart.

Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging Méér muziek in de klas. Vanaf 2 november kunnen scholen subsidie aanvragen om muziek op verschillende manieren te verankeren in de school. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met muzikale partners in de omgeving van de school.

Directeur Onno Bouma van basisschool De Rank in Metslawier: ‘Door de brassband waarin ik trombone speel, weet ik uit eigen ervaring hoeveel plezier en energie muziek oplevert. Dat gun ik mijn leerlingen ook. In Metslawier is weinig cultureel aanbod, dus het is nog belangrijker dat ze het op school meekrijgen. Muziek heeft natuurlijk ook invloed op andere gebieden, zoals taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. En het past goed bij onze focus op talentontwikkeling.’

Directeur Han-Rogier de Vri van de Dalton Westerschool in Wildersvank: ‘Door de school lopen en in verschillende lokalen leerkrachten zien die enthousiast en uitgebreid muziekonderwijs geven. Daar kijk ik erg naar uit. Ik hoop dat muziek echt bij de school gaat horen. Het kan zoveel doen voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor de sfeer in de groep. Ik heb er vertrouwen in dat het muziekonderwijs over drie jaar stevig staat.’

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ‘We zijn verheugd dat wij de komende jaren muziekonderwijs op basisscholen een impuls kunnen geven. Scholen die in het voorjaar al van start gingen, zijn razend enthousiast. Niet alleen kinderen boren hun talenten aan maar ook de docenten. Met deze subsidieregeling hopen we vele nieuwe verbindingen tussen onderwijs en cultuur tot stand te brengen. Ik zie uit naar alle plannen van de scholen’.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben wij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. We werken hierin samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Meer informatie over de subsidieregeling:
www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs

Back to top button