Flitspaal aan de N360 bij Ten Post is verwijderd

Ten Post – De flitspaal op de provinciale weg N360 ter hoogte van Ten Post is verwijderd. Om de verkeersveiligheid op de N360 Groningen-Delfzijl te verbeteren past de provincie de inrichting van de weg aan en komt er een aantal rotondes. Onder andere bij de Eestumerweg (bij de molen) in Ten Post.

Vlakbij deze kruising stond een flitspaal van het Openbaar Ministerie. Deze flitspaal is geplaatst om de rijsnelheid bij de kruising te verlagen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Met de komst van een rotonde is hier een betere, definitieve, oplossing voor de verkeersveiligheid. De flitspaal is hiermee overbodig, daarom heeft het Openbaar Ministerie de flitspaal weggehaald.

Het Openbaar Ministerie (OM) is beheerder van alle flitspalen in Nederland. Nadat een paal is geplaatst, wordt regelmatig beoordeeld of een paal in voldoende mate bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het OM overlegt met de wegbeheerder, in dit geval de provincie Groningen en de politie en beslist uiteindelijk over het eventueel verwijderen van een flitspaal. In dit geval is de aanleg van de rotonde aanleiding om de paal weg te halen.

Back to top button